tropicalaqua
  tanganika cikletleri
 

TANGANYİKA GÖLÜ

TANGANYiKA GÖLÜTanganika Gölü, muazzam sayıda balık türüne ev sahipliği yapar ki bu türlerden 300 tanesi sadece buraya özgüdür.

Tanganika, Orta Afrika'nın en büyük göllerinden biri. 3° 20' den 8° 48' güney paralelleri ve 29° 5' den 31° 15' doğu meridyenleri arasında yer alır. Yeryüzünün 6. en büyük gölüdür.

Doğu Afrika Yeryüzü Kırığı'nın (Büyük Rift Vadisi) batı kısmında yer alır ve bu kırığın duvarları, gölün sınırlarını oluşturur. Afrikanın en büyük yeryüzü kırığı gölü olup, aynı zamanda kıtanın en derin gölü ve en büyük 2. gölüdür.

Göl, Afrikada'ki en büyük su miktarına sahip olup Dünya'da 2. sırada yer alır. Tanganika Gölü, kuzey-güney doğrultusunda 673 km lik bir mesafeye uzanırken, ortalama genişliği 50 km dir. Göl alanı 32.893 km² olup kıyı şeridi uzunlığı 1.828 Km'dir.

Tanganika su yüzeyi olarak 782 m'lik rakımdadır. Orta kısmında derinlik 570 m'dir.En derin yeri 1.470 m ile kuzey kısmıdır. Yani bu kısmının tabanı deniz seviyesinin 688 m aşağısındadır. Gölün derin katmanlarındaki su, fosil su olarak adlandırılabilir.

Tanganyika'nın etki alanı 231.000 km²'yi kapsar. Kuzeyden bu göle açılan Ruzizi nehri, gölün başlıca su kaynağıdır. Diğer su kaynakları ise Lufubu ve Malagarasi'dir. Göl'den doğan tek akarsu ise Lukuga'dır.

Tanganika, Kongo, Tanzanya, Zambiya ve Burundi ülkeleri arasında yer alır. Kongo %45 ile ve Tanzanya %41 ile, Gölden en büyük payı alan ülkelerdir.

Yorum/Bilgi: Tanganyika Gölü bilindiği gibi çok uzun ve geniş bir göldür. Bazı çiklit türleri Tanganyika' nın her bölgesinde yaşamasına rağmen; Burada yaşayan bir çok çiklit sadece o bölgeye ait olan kısımlarda yaşarlar. Bizde buna bilimsel olarak endermik bölgede yaşayan balıklar deriz. Burada bulunan her tür belirli bir derinlikte, belirli su sıcaklığında, suyun dip kısımları (su altı şekilleri), pH, yiyecek potansiyeli ve sayamayacağımız kadar çok nedenlerden dolayı kendi biotop/Habitat bölgelerinde yaşarlar. Bu bağlamda her tür kendi bölgesinde eşsiz ve mükemmeldir.KRiBENSiS

KRiBENSiSÜlkemizde çok sevilen bir cichlid türüdür. Özellikle erkeklerinin çok güzel ve dikkat çekici renkleri bulunmaktadır.
Toplumda Kribensis olarak bilinen bir türdür. Renk bakımından çeşitli türleri vardır. Sarının tonları, kırmızı, yeşil ve albino türlerinde en bilinenler maviye çalan reklerdir. Yetişkinler 10 cm ye kadar dişiler ise 7-8 cm e kadar gelişebilirler.

Kribensis’ler, 1901 yılında Boulenger tarafından özgün bir biçimde tanımlanır ve ilk olarak Christian Bruening tarafından 1913 te Almanya’ya ihraç edilir. O zamanlar akvaryum balıkları ticaretinde; Kribensis, Mor Cichlid, Nijer Cichlid, Pallette Cichlid gibi çeşitli yaygın isimler ile satılmaktaydı.

Albino : Albino çeşitleri mağazalarda genelde sık sık tercih edilen türleridir. Albino dişilerinin, genelde tercih ettiği erkekleri renklendirdiği bilinmektedir.

Habitat : Ethiop ırmağının ağzındaki drenaj alanından Nijer deltasına kadar yaşam alanıdır. Delta suları akımlardan uzak, daha fazla alkalin, hafif tuzlu, asitik ve yumuşaktır. Buda onu besleyici öğelerdir.

Su kimyasında ki ani değişmeler balıkta aşırı stress ve hastalık gibi sonuçlar doğurabilir. Bu tür balıklar genelde sakin ve barışsever balıklardır. Fakat yavaş hareket eden melek gibi balıkların kuyruklarını çimdiklerler.

Genelde ortak yaşam alanları belirlediğiniz türlerin özellikleri arasında mağara sevenlerin sayısının fazla olmamasına dikkat ediniz. Kribensisler mağaraları sever ve diğer mağara türleriyle pek geçinemezler. Mağaraların yerlerine sabit, çökmeyecek, az ışık, tek girişli ve geniş olmasına dikkat ediniz.

Taban malzemesinde koyu rengi tercih ederler. Harfiyat balığı özelliğini taşıması nedeniyle daha çabuk şekillendirecekleri ince taneli taban malzemelerini tercih ederler. Depo içerisinde yapay veya canlı bitkilerin olması balıkların rahatlığı için uygundur. Çünkü bu tür balıklar bitki köklerinin yanından tüneller kazmayı severler. Bitkileri sökme yada yıkma gibi huyları yoktur. Bu türler için dikkat edilmesi gereken husulardan biride geniş yüzme alanlarının sağlanması. Hızlı birer yüzücü olan kribensisler ani dönme hareketleri ve seri turlar çizen aktif balıklardır.

Beslenmede az sık sık beslenmeye özen gösterin. Hem etçil hem otçul olmaları sayesinde beslenmeleri çok kolaydır. Örneğin donmuş salamura karidesi, salamura karidesi, sivirsinek larvası, küçük kurtlar ve bir çok çeşit sebze ile beslenebilirler. Mesela taze kabağı ince daireler halinde kesip verebilirsiniz. Yavrulamaya hazırlanan balıklarınız için bol besin değeri yüksek canlı yemler veriniz.

1 erkek 3 dişi standartını korumanız yavru almanızı kolaylaştırır. Balıklar eş tuttuktan sonra diğer balıkların akvaryumdan çıkarılmaları daha yerindedir. Yavrulamada mağara içinin üst tarafını seçerler. Her yavrulamada 100 -200 civarı yumurta bırakırlar. Anne ve baba yavruları beraberce korur.

 

Ctenochromis Horei

Ctenochromis HoreiLatince Adı: Ctenochromis horei
Coğrafik Kökeni: Tanganyika Gölü
Yaşam Alanı: Zengin Tortulu Sığ Sular
Beslenme Biçimi: Etçil
Davranış Biçimi: Agresif
Kendi Türlerine Davranışı: Çok agresif
Yüzme Seviyesi: Taban – Orta
Cinsiyet Ayrımı: Erkekler, dişilerden daha renkli ve büyüktür.
Üreme: Ağızda kuluçka yaparlar.
Sıcaklık: 25° - 28° C
En Fazla Büyüdüğü Boy: 18 cm 1 / 2

Tanganyika Gölü kökenli bir cichlid türüdür. Erkekleri renklerinin güzelliği ile dikkat çekerler. Geniş hacimli akvaryumları severler. Sinirli bir yapıları vardır. Küçük balıkları ve lavraları severek yerler. 24-26ºC arasındaki sıcaklıklardan hoşlanırlar. Üremeleri diğer tanganyika türleri ile benzeşmekle beraber, zordur.

 

Tanganyika Palyaçosu - Eretmodus Cyanostictus

Tanganyika Palyaçosu - Eretmodus CyanostictusLatince Adı: Eretmodus Cyanostictus
Habitatı ve Anavatanı: Tanganyika Gölü'nün kayalık, dip bölümü.
Beslenme Biçimi: Otçul. Selüloz ağırlıklı bitkisel yemler verilmeli. Ara sıra Artemia gibi küçük canlılar verilebilir.
Davranış Biçimi: Agresif
Kendi Türlerine Davranışı: Eş tutmamış balıklar birbirine agresif davranır.
Yüzme Seviyesi: Taban
Cinsiyet Ayrımı: Erkeğin yumurta beneği bulunur ve pelvik yüzgeci daha uzudur.
Üreme: Ağızda kuluçka yaparlar. İlk 12 gün yumurtaları anne ağzında taşır. Ardından babaya devreder.
Sıcaklık: 25 - 26 °C
En Fazla Büyüdüğü Boy: 20 cm
En Az Akvaryum Hacmi: 300 litre.
Su Sertliği: Sert
pH: 8.5-9

Mükemmel görünümlü bir cichlid türüdür. Üretimleri ve cinsiyer ayırımları zordur. Kayalık akvaryumları severler. 24-26ºC arasındaki sıcaklıklarda yaşarlar. Boyları 20 cm ye kadar ulaşabilir. Enaz 80Lt. ve daha büyük hacimli akvaryumlarda beslenmeleri tavsiye edilir.

Üretimleri zor türler arasındadırlar. pH düzeyi 9.0 olan suları severler. Üreme dönemlerinde akvaryum sıcaklığı 26-28ºC oranlarında tutulmalıdır. Dişiler 20-25 adet yumurta bırakır. Yumurtalarını temizledikleri kayaların üzerine bırakırlar. Erkek ve dişi 1 hafta süreyle yumurtaların başını beklerler. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra 1-2 gün yüzemezler. Bu dönemde de yine anneleri onları kollar. 3. günden itibaren yüzmeye başlıyan yavrulara artemia salina lavrası verilmesinde yarar vardır.

Genel Yorum: Dipte yaşarlar, bol saklanma yeri yapılmalıdır. Erkek ile dişi arasında belirgin bir fark yoktur.

Mücevher Cichlid (Hemichromis Guttatus )

MÜCEVHER CiCHLiDLatince Adı: Hemichromis guttatus
Habitatı ve Anavatanı: Sahelo-Sandanian bölgesindeki tüm nehirler.
Beslenme Biçimi: Hem etçil, hem otçul.
Davranış Biçimi: Orta derecede agresif.
Kendi Türlerine Davranışı: Orta derecede agresif.
Yüzme Seviyesi: Dip - Orta
Cinsiyet Ayrımı: Cinsiyet ayrımı pek kolay değildir. Erkeklerin renkleri daha parlak, kırmızılıkları daha koyudur. Dişileri nispeten daha küçük boyda ve renkleri daha soluktur.
Üreme: Düz yumurta dökerler. Eş tuttuktan sonra her 3 haftada bir yüzlerde yumurtlarlar. Yumurtaları beraber korurlar ve tehlike anında yuvayı taşırlar. Bir kaç genç balık koyup balıkların eşlerini seçmesi sağlanmalıdır.
Sıcaklık: 26 °C
En Fazla Büyüdüğü Boy: 12 cm
En Az Akvaryum Hacmi: 120lt
Su Sertliği: Orta serlikte
pH: 7.0-7.5

Ülkemizde "Mücevher Cichlid" ismi ile uzun yıllardır tanınmakta olan bir cichlid türüdür. Özellikle Nil nehrinde dağılım göstermektedirler. Kavgacı bir tür olmakla beraber akvaryum ortamında bitkilerden hiç hoşlanmazlar. Renkleri isimleri ile uyumludur. Üreme zamanlarında mavi-yeşil pulları dikkat çekicidir. pH düzeyi 7,0 - 7,5 arasındaki sulardan hoşlanırlar. Birçok cichlid türünün aksine, mücevher cichlidlerde dişiler, erkeklerden daha gösterişlidir.

Üreme dönemlerinde akvaryumun bir köşesine yerleşirler. Küçük taşların ve saksıların içlerine yuva yapmayı severler. 100-300 arasında yumurta bırakabilirler. Kuluçka dönemlerinde dişi yuvayı beklerken, erkekte ona yardım eder. Yavrular çıktıktan sonra artemia salina lavrası ile beslenmeleri uygun olucaktır.

Genel Yorum: Cichlide yeni başlayanlara önerilen bir türdür. Üreme zamanı çok agresifleşirler ve vücudu, özellikle de ağız bölgeleri fotoğraftaki erkek balık gibi kızarır. Canlı yem takviyesi üremlerini olumlu yönde etkileyecektir. Mücevherler kazıcı balıklardır bitkileri sökebilirler, bu yüzden bitkiler iyi sabitlenmelidir.

 

Astatotilapia burtoni

Astatotilapia BurtoniLatince Adı: Astatotilapia burtoni
Coğrafik Kökeni: Tanganyika Gölü ve birleştiği nehirler. KivuGölü’de dahil.
Yaşam Alanı: Zengin Tortulu Kayalıklar
Beslenme Biçimi: Hem etçil Hem otçul (Omnivor)
Davranış Biçimi: Agresif
Kendi Türlerine Davranışı: Agresif
Yüzme Seviyesi: Dip – Orta
Cinsiyet Ayrımı: Erkekler, dişilerden daha büyük ve renkli olur.Üreme: Ağızda kuluçka yaparlar.
Sıcaklık: 20° - 25° C 1 / 2

Çok tanınmayan cichlid türlerindendir. Küçük akarsuların, Tanganyika Gölü'ne döküldüğü bölgelerdeki kumluk alanlarda yaşamlarını sürdürürler. Erkekleri dişilerine göre daha gösterişli ve renklidirler. Mavi, sarı ve kırmızıya çalan renkleri ile dikkat çekerler. Dişileri ise renksiz ve daha küçüktürler.

Tanganyika Gölü'nün batısında ve Victoria Gölünde 5-10 metre derinliklere kadar bu türlere rastlanmaktadır. Erkekleri 7, dişileri ise 5cm ye kadar büyürler Dişiler 20 ile 50 arası yumurta yaparlar. Döllenen yumurtaları dişi 2 hafta boyunca ağzında kuluçkaya alır. Kuluçkadan çıkıp, yüzmeye başlıyan yavrulara artemia saline verilmesi yararlıdır.

 

FURCiFER ( Cyathopharynx Furcifer )

FURCiFERLatince Adı: Cyathopharynx furcifer
Habitatı ve Anavatanı: Tanganika Gölü’nde kayaların kumluk bölgeyle buluştuğu bölgeleri.
Beslenme Biçimi: Hem etçil, hem otçul.
Davranış Biçimi: Barışçıl. Erkekler bölgesine giren balıklara karşı agresiftir.
Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl
Yüzme Seviyesi: Taban - Orta
Üreme: 20-50 kadar yumurtayı yaklaşık 21 günlük bir süre zarfında ağzında kuluçkaya yatırır.
Cinsiyet Ayrımı: Erkekler renklenirken dişiler gümüş renkte kalırlar. Ayrıca gençken erkeklerin ventral yüzgeçleri dişilerden daha uzun olur.
Sıcaklık: 25-26 ° C
En Fazla Büyüdüğü Boy: 22 cm
En Az Akvaryum Hacmi: 350 litre
Su Sertliği: Çok Sert
pH: 8,6–9,1

Tanganyika gölünde, kayaların kumluk bölgelerle birleştiği 20 metre kadar orta ve dip bölgelerde yaşarlar. Akvaryumunuzda beslerken hem etçil hem de otçul olarak besleyebilirsiniz. Kendi cinslerine ve diğer cinslerine karşı kesinlikle agresif değillerdir. Sadece kendi bölgelerine giren balıklara karşı saldırgan olurlar. Akvaryumunuzun taban ve orta seviyesinde yüzerler, diğer balıklarınızın aksine farklı bir sıcaklık değeri istemezler.

Evde besleyebileceğiniz en ufak akvaryum bu balık için söylüyorum mutlaka 350 litreden az olmamalıdır. Bu büyüklükteki bir akvaryumda 22 cm’ e kadar büyüyebilirler. Diğer cichlidlerden farklı olmamakla beraber 21 günlük bir kuluçka döneminden sonra 20 ile 50 kadar yavrunun olması mümkündür. Erkekler aynı malawilerdeki ahli gibi renklenirken dişiler ise gümüş renkte kalırlar. Biraz bakımı zor olan bir balıktır. Suyun durumu sert olmalıdır.

Renkleri itibari ile çok gösterişli balıklardır sabah saatlerinde renklerini daha çok belli ederler. Renk almaları için erkeklerin minimum 10 cm boya gelmesi gereklidir. Dişiler renksiz ve küçük kalırlar erkeklere göre, kesinlikle hızlı yüzen agresif ve kavgacı balıklarla kesinlikle bakılmamalıdırlar. Leptosoma ve kum kelebeği gibi balıklarla bakılmalıdır. Üreme erkek balığın uygun dişiyi bulmak için oluşturduğu kum çukurunda kur yapması ile başlar.

Dişi balık dolu ise erkeğe ilgi gösterir ve onunla birlikte oluşturulan yuvada dönerek yumurtlar. Dişi furciferler yumurtaları iki üç hafta kadar ağızlarında tutar. Büyüme evresinde yavrular hastalıklara karşı çok hassas olacaklarından bu evrede özenle bakılmalıdırlar. Erkekler geniş ve büyük çaplı yuva kazarak dişilere kur yaparlar. Tubifex gibi canlı yemlerle beslemek bu balıklarda, özellikle de yavrularda bloat' a ve parazite sebep olacaktır.

Akvaryumda ince kum bulunmalı, geniş yüzme alanları bırakılmalıdır. Furcifer Tanganyika gölünün bana göre en güzel balıklarının başında gelir. Bu gölde iki renk varyasyonuyla bulunurlar. Bunlardan ilki fosforlu gümüşi bakır ve ondan daha çok tanınan fosforik mavi türdür.

Akvaryum tabanı kumluk olmalı ve irili ufaklı taşlar konulmalıdır. Bir erkeğe birkaç dişi gelicek şekilde konumlandırılmalıdır. Bu şartlarda üretimleri sağlanabilir. Yavruları oldukça hassastır. Yaklaşık 8 aylık olana kadarki süreçte dikkatle bakılmaları gerekmektedir. Yavrulara verilen canlı yemlerin temiz olmaları gerekmektedir. Mide, bağırsak kurtlarına ve parazitlere çok çabuk yakalanabilirler.

Genel Yorum: Çok gösterişli balıklardır, özellikle sabah saatlerinde renklerini çok daha güzel gösterirler. Renk almaları için erkeklerin minimum 10 cm boya gelmesi gereklidir. Dişiler ise renksiz ve küçük kalırlar, ventral yüzgeçleri ise erkeklerinki kadar uzamaz. Akvaryumda kendisini rahatsız edecek hızlı ve/veya kavgacı türlerin bulunmamamsı gerekir. Leptosoma, Kum Kelebeği gibi balıklarla bakılabilir. Erkekler geniş çaplı yuva kazarak dişilere kur yaparlar. Tubifex gibi canlı yemlerle beslemek bu balıklarda, özellikle de yavrularda Bloat'a ve parazite sebep olacaktır. Akvaryumda ince kum bulunmalı, geniş yüzme alanları bırakılmalıdır. Büyük boyutlara ulaştıklarından 300 litreden küçük akvaryumlarda kesinlikle beslenilmemelidirler.

 

LiMON CiCHLiD ( Neolamprologus Leleupi )

LiMON CiCHLiDLatince Adı: Neolamprologus leleupi
Habitatı ve Anavatanı: Tanganika Gölü'nün Kayalık Bölgeleri
Beslenme Biçimi: Etçil
Davranış Biçimi: Orta Derecede Agresif
Kendi Türlerine Davranışı: Orta Derecede Agresif
Yüzme Seviyesi: Taban
Cinsiyet Ayrımı: Erkekler daha iri olur. Dişilerin karnı özellikle üreme döneminde yumurtalardan dolayı şişer ve beyazlaşır.
Üreme: 100–200 Yumurtayı Kovuklara Bırakır
Sıcaklık: 26 ° - 28 ° C
En Fazla Büyüdüğü Boy: 10 cm
En Az Akvaryum Hacmi: 100 litre.
Su Sertliği: Çok Sert
pH: 8,6–9,1

Ülkemizde limon cichlid ismi ile sevilerek beslenen türler arasındadır. Afrika Tanganika gölünün kuzey kayalık kıyılarında yaşarlar. Görünüşleri limon sarısı renginde veya açık turuncu tonlarındadır ince uzun, orta boylu bir cichlid türüdür.

Erkekler 10 cm e kadar dişiler ise 8 cm e kadar büyürler. Cinsiyet ayrımında ise erkekler daha iri ve geniş yüzgeçlidirler. Daha çok canlı yemler, alıştırılabilirlerse kuru yemler. Renklendirici yemler vermekte yarar vardır. Akvaryumun sıcaklığı olarak 24 ile 28 dereceyi severler üreme olarak ta 26 ile 30 derece uygundur. En az 80 ve 100 cm' lik akvaryumlarda bakılmalıdır. Akvaryumun orta ve taban seviyesinde bulunurlar bu balık türü de tecrübeliler içindir yeni başlayan arkadaşların bu türe sonra geçiş yapmalarını tavsiye ederim.

Yetişkin Limon cichlidleri eşleri dışındaki hemcinslerine karşı son derece saldırgandırlar. Bu yüzden, akvaryum çok büyük olmadığı sürece 1,5 metreden büyük sadece bir çift barındırılabilir. İnce kumlu akvaryumları severler. Kumları kazmazlar. Akvaryumu kayalarla dekore ederek saklanabilecekleri kovuklar oluşturmak gerekir. Diğer Tanganika balıklarında olduğu gibi, etkin bir filitre sistemi ve düzenli su değişimleriyle, akvaryumdaki artıkların yoğunluğunu düşük düzeyde tutmak önemlidir.

Bir seferde 100 civarında yumurta yapabilirler. Bunları yuva yaptıkları oyukların içine yapıştırırlar. Dişi cichlid bunları havalandırarak başlarını bekler ve erkekte ona nöbetlerde yardımcı olur. Hertr tehlikeye karşı yumurtalarını ve yavrularını bekler ve korurlar.

BRiCHARDi ( Neolamprologus brichardi )

BRiCHARDi

 

BRiCHARDiLatince Adı: Neolamprologus brichardi
Habitatı ve Anavatanı: Tanganika Gölü'nün Sığ Kayalıkları
Beslenme Biçimi: Etçil
Davranış Biçimi: Orta Derecede Agresif
Kendi Türlerine Davranışı: Orta Derecede Agresif
Yüzme Seviyesi: Taban
Cinsiyet Ayrımı: Zordur. Erkekler yaşlandıkça kafa yapısı dikleşir, ayrıca erkeklerin yüzgeç uzantıları daha uzun olur.
Üreme: 100–200 Yumurtayı Kovuklara Bırakır
Sıcaklık: 24 ° - 26 ° C
En Fazla Büyüdüğü Boy: 10 cm
En Az Akvaryum Hacmi: 70 litre.
Su Sertliği: Çok Sert
pH: 8,6–9,1

Neolamprologus Brichardi Kendi tür çevresi dışındaki kendi türünden veya benzer Lamprologus türünden balıklara karşı saldırgandırlar. Tek türün beslenmesi için 80 cm 'lik bir akvaryum yeterli olabilir. Diğer türlerle beraber yaşatmak için ise, yavrularını büyütürken diğer balıklara karşı koruyacakları alana sahip en az 150 cm 'lik geniş akvaryumlar gerekir.

Küçük boylarına karşın, sınırını bilemeyen daha büyük cichlidleri dahi öldürebilirler. Bu türün üreme davranışları son derece ilginçtir. Çiftlerin oluşabilmesi için en uygun yöntem, bir grup genç balığı bir araya koymaktır. Ortalama 50 - 80 yumurtayı gizli kaya kovuklarına bırakılır kimi zaman akvaryumun büyüklüğüne göre yumurtaların sayısı 200 de bulabilir.

Bölge sınırları içinde çok iyi korunan yavrular, büyüdükten sonra da ebeveynler tarafından kovalanmaz ve yeni kardeşlerinin bakımına yardımcı olurlar. Böylece, doğada da görülen, yabancı balıkların sokulmadığı akraba kolonileri oluşur. Yavaş büyüyen yavrular, yaklaşık 8 ayda, boyları 4 cm iken cinsel olgunluğa ulaşırlar. Bakılması gereken uygun akvaryum ebatları tür akvaryumları için 80 cm, karma akvaryumlar için ise 150 cm uygundur. Bu türlerin bakımı tecrübeliler içindir ve bakımları diğerlerine göre biraz daha zordur.

Tropheus ile beraber yaşayabilirler. Bitkilere zarar vermezler. Akvaryumda taşlarla kovuklar oluşturmak gerekir. Sıcaklık olarak 23-25 dereceyi severler akvaryumun orta seviyesinde daha çok zaman geçirirler.Brikardi Afrika tanganika gölünün kayalık kıyı şeritlerinde yaşarlar daha çok 5 ile 10 m arası derinliklerde görülürler. Erkekleri 9 cm dir, dişileri ise daha küçüktür. Türüne uygun her akvaryumda beslenilebilir.

Görünüş olarak ideal bir akvaryum balığı olan bu tür, renklerinden çok biçiminin güzelliği ve ilginç davranış şekilleri nedeniyle beğenilir. Cinsiyet ayrımı dişilere göre daha büyük olan erkeklerde alın daha yuvarlaktır. Doğada yosunlar arasında buldukları küçük su canlılarıyla beslenirler. Akvaryumda canlı yemlerin yanı sıra kıyılmış karides, midye de verilebilir. Aynı zamanda unutmamak gerekir ki etçil bir türdür.

 

 

OCELLATUS ( Lamprologus Ocellatus )

OCELLATUSLatince adı : Lamprologus ocellatus
Habitatı:Tanganyika Gölü,
Beslenme biçimi:Otçul ve Etçil
Davranışı biçimi:Agresif
Cinsiyet ayrımı:Erkekler, dişilerden çok daha büyük olur. Erkeklerin sırta ve anal yüzgeçleri altın rengi sarı iken dişilerde bu yüzgeçler beyazdır.
Üreme:Yumurta döker
En az akvaryum hacmi: 40 litre
En fazla büyüdüğü boy: Erkek 6 Dişi 3,5 cm
Akvaryum sıcaklığı: 23-27°C
Ph:7,5- 9,0
Su değerleri:10-25 °H

Bölgeci bir türdür genelde kendine bölge seçtiği kabukların etrafını savunmak için agresifleşir.Bu şartlarda akvaryumda başka alanları kullanan türlerle iyi tank arkadaşı olabilir.Cyprichromis spI, Julidochromis, Neolamprologus brichardi gibi kayalık bölge balıkları ve kendinden küçük türler olabilir.Erkekler arası rekabette kavgalar yaşanır bu yüzden 1 erkek 3-5 dişi şeklinde koloniler kurularak beslenmesi gereklidir.

Tür tek eşli değildir bir erkeğe 2-5 dişi bakılabilir ayrıca bir kabuk içine bırakılan spermler bir kaç dişinin yumurtasınıda dölleyebilir. Üreme zamanlarında erkek balıklar renklenir ve siyah lekeler oluşturur.Dişiler kabuklarda yer tutmaya başlayıp kabuk girişinde görünmeye başlayıp erkeğin dikkatini çekmeye çalışırlar,bu çagrıya cevap veren erkek kabuğun içine sperm bırakır.Çıkan yavrular erkek tarafından ağızda toplanarak başka saklanma yerlerine başka kabuklara gezdirilebilir. Sperm bıraktıkları kabukları bölge bilen erkekler bu bölgeyi son derece agresif şekilde korurlar.

Lamprologus ocellatus,karakteri boyutu ve renkleri ile hobide popüler bir tür olmayı haketmiştir.Yuva edindiği kabuğu savınmak için kuma gömebilme gibi karakteristik tavırları vardır.Zorda kaldığında bu özelliğini hasmını gömmek içinde kullandığı olur.Bu hareketler hobicileri tür için cezbetmeye devam eder.Hobide türe kurbağa yüzlü cichlid de dendiği olmuştur.

Genel yorum: Tür,boş salyangoz kabuklarının bol olduğu kumluk kıyı şeritlerinde yaşar. Kurutulmuş yada konserve yemlerin yanı sıra protein ağırlıklı yemleride kabul eder .


YILAN CiCHLiD ( Julidochromis Marlieri )

Yılan CichlidLatince Adı: Julidochromis marlieri
Habitatı ve Anavatanı: Tanganika Gölü'nün Kayalık Bölgeleri
Beslenme Biçimi: Doğada küçük omurasızlarla beslenirler.
Davranış Biçimi: Barışçıl
Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl
Yüzme Seviyesi: Taban
Üreme: 50–100 Yumurtayı Kovuklara Bırakır
Sıcaklık: 24 ° - 28 ° C
En Fazla Büyüdüğü Boy: 15 cm
En Az Akvaryum Hacmi: 100 litre.
Su Sertliği: Çok Sert
pH: 8,6–9,1

İnce ve uzun bir vücuda sahip olan bu cichlid türü narin yapıları ile dikkat çeker. Ülkemizde az bilinen Tanganyika Cichlid'leri arasındadır. İyi filtre edilen kayalık akvaryumları severler. Pul ve canlı yemlerden hoşlanırlar. Üremeleri zor olmakla birlikte, az sayıda yumurta bırakırlar.

Üreme : Bu tür yumurtalarını akvaryumdaki çeşitli kovuklara bırakır.Bu nedenle kayalık girintili çıkıntılı dekorlar tercih edilmelidir.

Bakım Özelliği : Bu türün er sahiplenmesi oldukça ünlüdür.Akvaryumda kendine bir alan belirler ve orayı ölümü pahasına korur.Bu nedenle karma tanklarda bakılmamalıdır.Erkek balık sayısı tank çok büyük değilse 1 tanede sınırlandırılmalıdır.Bakılacağı akvaryum son derece kayalık şekilde dekore edilmelidir.

Cyprichromis Leptosoma ( LEPTOSOMA )

LEPTOSOMALatince Adı: Cyprichromis leptosoma
Habitatı ve Anavatanı: Tanganika Gölü’nün Açık Suları
Beslenme Biçimi: Etçil (Micropredator)
Davranış Biçimi: Barışçıl
Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl
Yüzme Seviyesi: Orta - Yüzey
Cinsiyet Ayrımı: Erkek varyasyonuna göre renklere bürünürken, dişi renklenmez.
Üreme: 10 – 20 Yumurtayı dişi ağzında kuluçkaya yatırır
Sıcaklık: 25 - 26 ° C
En Fazla Büyüdüğü Boy: 10 cm
En Az Akvaryum Hacmi: 250 litre. Akvaryum yüksekliği en az 50 cm olmalıdır.
Su Sertliği: Çok Sert
pH: 8,6–9,1

Tanganika Gölü'nün güneyindeki bölümlerde yaşarlar. 9-10 cm. boya ulaşabilirler. Bu gölün nadir güzellikteki balıklarındandır. Geniş akvaryumları severler. Erkekler dişilerden biraz daha iricedir. Türe özgü karma akvaryumlarda beslenilmelidir. Etçil beslenir. Küçük su canlıları yerler.

Erkekleri dişilere oranla daha güzeldir. Kuyruk kısmındaki sarı renk ile kafa üstü ve sırt yüzgeci üzerindeki metalik mavi lekeler dikkat çeker.

Çok sayıda dişi ve erkek, kayalık dekoratif bir akvaryumda başarı ile beslenebilir. Bakımı tecrübe gerektiren bu balık en az 150 litrelik bir akvaryumda bakılmalıdır. pH 7.5-8.5 arasında olmalıdır. 23-26°C sıcaklık uygundur. En az 6 bireyden oluşan bir grup içinde beslenmesi gereken bir sürü balığıdır.

Suyun daha çok üst düzeylerinde kalırlar ve geniş yüzme alanı gerektirirler. Bu hareketli türün besleneceği akvaryum en az 200 litre hacminde olmalıdır. Kumu kazmaz ve bitkilere zarar vermez. Çok iyi sıçradığı için bütün yüzeyi kapatan bir akvaryum kapağı kullanılmalıdır.

Diğer birçok Afrika çiklitinin tersine yumurtlama tabanda değil, açık suda gerçekleşir. Çift, birbirinin etrafında dönerek yumurta bırakır. Dişi, yumurtaları yere düşmeden ağzıyla yakalar. Döllenme yumurtalar dişinin ağzındayken gerçekleşir. Sayısı genelde 20'yi geçmeyen yumurtaların kuluçka süresi 25°C sıcaklıkta ortalama 21 gündür.

Yavrular, yumurtadan çıkar çıkmaz Artemia larvalarıyla beslenebilecek kadar gelişkindirler. Sadece bu türün yaşadığı akvaryumlarda kuluçkadaki dişileri ayrı bir akvaryuma almak gerekmez; yetişkin Leptosomalar yavrulara dokunmamaktadırlar.

 


FRONTOSA ( Cyphotilapia Frontosa )

FRONTOSALatince Adı: Cyphotilapia frontosa
Habitatı ve Anavatanı: Tanganika Gölü’nün Derin Kayalıkları
Beslenme Biçimi: Etçil
Davranış Biçimi: Yutamayacağı boydaki balıklara karşı barışçıl.
Kendi Türlerine Davranışı: Orta Derecede Agresif
Yüzme Seviyesi: Taban
Cinsiyet Ayrımı: Erkekler daha iri olur. Hörgüçleri de daha gelişkindir.
Üreme: 25 – 70 Yumurtayı 28 Gün Ağzında Kuluçkaya Yatırır Erkek Dişi Oranının 1/3 Olması Önerilir.
Sıcaklık: 24 °- 25 °
En Fazla Büyüdüğü Boy: 35 cm
En Az Akvaryum Hacmi: 400 litre
Su Sertliği: Çok Sert
pH: 85 – 91

Frontosalar derin kayalıkların bilindik türüdür ve 15 metreden derin bölgelerde yaşarlar. Fronotsalar gruplar halinde yaşarlar. Doğada geceleri avlanan enteresan bir cichlid türüdür. Bir erkek, birkaç dişi ile beraber tutulmalıdır. Büyük bir erkeği tek olarak görmek zordur genelde dişiler ve küçük erkeklerden oluşmuş bir grupla beraberdir. Yavrular daha sığ bölgelerde bulunabilirler. Frontosa çok ağır bir canlıdır rahatsız edilmedikçe heyecanlı davranmazlar.

Yavru frontosalar; kabuklular ve diğer küçük canlılarıyla beslense de genç ve yetişkin frontosalar balıkla beslenirler. Akvaryumdaki kendisinin yarı boyundaki balıkları bile iştahla yiyebilirler. Frontosalar doğada Leptosomalarla beslenirler. Frontosalar gündüzleri Leptosomaları yakalayacak kadar hızlı olamazlar ancak gece çöktüğünde kumun üstünde dinlenen Leptosomaları yakalayacak kadar sessiz olabilirler.

Kafadaki hörgüç erkeklerde çok fazla gelişebilir dişiler de bu özellikten yoksun değildir. Dişilerin de hörgüçleri büyür ancak hiçbir zaman baskın yaşlı bir erkek kadar olamazlar. Frontosaların üremesi de yavaşlıklarına yaraşır bir şekilde olur. Erkek kendisine bir yuva kazmaz hazır erkek ve dişi de ürerlerken gruptan uzaklaşmazlar. Uygun buldukları bir yerde erkeğin zayıf koruması altında yumurtlarlar. Bu yüzden akvaryumda hızlı yumurta çalıcılar olmamalıdır yoksa dişi ağzına alacak yumurta bulamayabilir.

Dişi diğer cichlidler gibi yumurtasını almak için dönmez aksine geri yüzer ve yumurtayı alır. Yumurtalar serbest kalmadan 5 haftaya kadar ağızda tutulabilir. Frontozalar gölde geniş şekilde dağılmışlardır. İlk önce Burundi'den çıkan Frontoza akvaryum severlere sunulmuştur. Ardından da Kigoma akvaryumdaki yerini almıştır. Burindi'den bir tane daha fazla bandı olduğundan 7 bantlı Frontosa olarak adlandırılmıştır.

Fakat diğer türler keşfedildikçe 7 bantlı Frontosa değil de Kigoma Frontosa olarak adlandırmanın daha uygun olacağı düşünülmüştür. Kigomanın yanaklarında koyu mavi bir renk dorsal fininde ise sarı bir renk vardır. Oldukça popüler bir türdür. Ancak bazı hobiciler Frontosa'yı Amerikan ve Malawi Cichlidleriyle beraber besleme hatasını yapmaktadır.

Kaynak: Tanganyikan Cichlids In Their Natural Habitat

FRONTOSA ÜRETİMİ
( İkincilik ödülü -Amerikan akvaryumlar federasyonu sosyal yayınınca 2003’te en iyi üretim makalesi ödülü )

GİRİŞ

Chichlid hobisinde uzun yıllar Tanganika’nın daha derinleri bulununcaya kadar Cyphotilapia frontosa diplerin kralı olarak kabul edildi. Bu tür 1970’lerin başlarında bulundu ve pek çok chiclid severin esas chiclid kadrosunda yerini aldı. Gerçekte pek çok türü olmasına rağmen en yaygın olanı Brundi altı bantlıdır. Brundi altı bantlı Tanganika chichletlerinin önemli kaşiflirenden biri olan Pierre Brichard tarafından bulundu ve ihraç edildi. Tabii daha sonra diğer ihracatçılar da bize Tanzanian altı bantlı Kigoma yedi bantlı Kipili gibi yeni frontozalar sundular. Ve bütün dünyadaki cichlid hobicileri büyük bir hayranlık içinde Cyphotilapia frontosa "mpimbwe mavi" ile tanıştılar. Ben Cyphotilapia frontosa "mpimbwe mavi"yi göz alıcı canlılıktaki siyah ve beyaz yatay bantlarından yüzgeçlerinin aydınlık maviliğinden ve yanaklarındaki koyu maviden dolayı seviyorum.

Neden frontosa mpimbwe mavi beslemek istedim?

Pek çok frontasa türü var. Ancak onun fotoğrafını Ad Konings’in kitaplarında ilk gördüğüm zaman Cyphotilapia frontoza mpimbwe mavi’ye aşık oldum. Karar verdikten sonra para biriktirdim ve yeterli parasal gücüm oluduğunda bir çift satın alabildim. Chiclid üreticilerinin frontosa makalelerini ve bu tür hakkında kitaplar okuyarak araştırmalarıma başladım. Bu güzel balıklar için duyduğum büyük heyecan kendi üretim kolonimi kurmamı sağladı. Onları elle besleyebilecek olmak çok keyif veriyordu. Bununla beraber hala yüzemiyorlar ben onları beslemek için tanka yaklaştığımda saklanıyorlar.

Başlamak için en ideal boy hangisidir?

Frontosalar pahalı balıklardır ve büyük tanka ihtiyaçları vardır. Frontosa edinmenin iki yolu vardır. Pek çok kişi küçük yavrularla başlar ve çok fazla sabır gösterip 1-2 inchlik frontozaların yavrulayacak boya gelmesini üç dört yıl hatta daha fazla bekler. İkinci yol vahşi bir koloni ya da yetişkin yavruyalayan bir koloni almaktır. Bunlar pahalıdır fakat yavrulamaya başlamadan önce daha az zamana ihtiyaçları vardır. En sonunda ben de yerel bir satıcıdan yavruyayan bir koloni (1 Erkek 5 Dişi) almaya karar verdim. Damızlık kolonimi 75 galonluk bir tanka koydum. Rüyam gerçek olmuştu. Ad Konings’in kitabında gördüğüm o balıklar şimdi benim akvaryumumda yaşıyorlardı buna inanamıyordum. Heybetliydiler. Saatler boyunca sadece onları seyrettim. Vahşi bir koloni seçmiş olmamın sebebine gelince birkaç ay içinde yavrulayacaklarını umuyordum.

Tank kurmanın en iyi yolu nedir?

Yavrulama aşamasında tankın boyutları çok önemlidir. Genel kural: her bir frontoza için 10 galon sudur. Bunun altına inmeyin çünkü o zaman tankınız fazla kalabalık olur balıklarınız agresivleşir ve alan paylaşım kavgasında birlirlerini öldürebilirler.
Frontozalar icin yavrulama tankı kurulurken 60 galon ya da daha büyük tanklar tercih edilmeli. Bazı akvuaristler tankı dekore etmek için kayalar pvc çakıl bitki kil saksılar yavrulama mağaraları. Fakat ben damızlık kalonim için hiç birşey kullanmadım. Tankım sadeydi ve böylece temiz tutması çok kolay oldu. Tankın filtrasyonu için iki adet sünger filtre kullandım ve frontazalarım çok güzel beslendiler.

Eğer dişi yavru tutmaya başlamışsa bunu nasıl bilebilirim?

Genel olarak iki şeye bakarım: dişilerden herhangi birisi tüpünü çıkartmış mı? Erkek normalde olduğundan daha agresif mi? Eğer bu iki belirtiden birini görüyorsam bilirim ki üreme başlayacak ya da zaten başlamış. Normalde tanktaki herbir balığı kontrol etmek için fener kullanırım. Tüplerine sarkıtmış dişilere daha özel bir ilgi gösteririm. Yavrulama aşaması dişi hazır olduğunda gerçekleşir. Erkek kendi yavrulama alanı içinde dişinin arkasında veya önünde yavaş yüzer. Dişi doğrudan erkeğin alanına girer. Erkek dişiyi takip eder ve üreme dönemi boyunca onunla kalır. İlk aşamada erkek spermlerini bırakır ve dişi yumurtaların üzerine yatar ve onları toplayıp ağız boşluğuna alır. Dişinin ağzında yumurta tutup tutmadığı kontrol etmek için fener kullandım. Malawi chichlidlerinden farklı olarak frontozaların ağızlarında birşey taşıyıp taşımadığını söylemek zordur. Emin olmak için bir parça daha dikkatli bakmam gerekti çünkü benim dişilerim küçüktü.

Frontozalarımı yavruladıktan sonra besleyebilir miyim?

Genele olarak yavrulamadan sonraki ilk 48 saat beslemem. Daha sonra ince parçalar halindeki yemlerle dikkatlice beslerim. İlk olarak yavrulayan annenin yüzmeye başlamasını bekledim ikinci olarak kısa sürede tüketebilecekleri kadar az yem verdim onlara. Ve bunu tekrarladım. Bütün dişi frontozalar yumurtalarını bütün kuluçka dönemi boyunca (5 hafta) taşımazlar. Bir keresinde bir dişinin ağzı tamamen dolu olarak akvaryumun bir tarafına yüzdüğünü ve geri dönerken ağzını daha fazla yem doldurmak için boşalttığına şahit oludum.

Ağzında yumutra olan dişileri kusturabilir miyim?

Kusturma nedir? Kusturma yumutraları dişinin ağzından alma işlemine verilen addır. Bazıları annenin ağzını açıp yumurtaların annenin ağzından almak için tırnaklarını kullanır fakat kalem ucuyla açmak daha iyi bir alternatiftir. Ben ilk olarak beyaz temiz bir havlu ve mağazadan aldığım yaklaşık 20 litrelik bir kabı hazır ettim. Daha sonra ağzı yumurta dolu anneyi tanktan bu kaba alırken çok dikkatli davrandım. Dişi korkar ve yumurtaları yer ya da düşürür diye çok tedbirli davranarak hiç gerilim yapmadım. Bunu bundan önce iki kere daha yapmıştım fakat kepçeyle yakaladığımda dişi yavrularını yemişti. Üçüncüsünde dişiyi akvaryumdan aldığım suyla doldurduğum bir kaba koydum. Birkaç dakika oraya yüzmesine izin verdikten sonra kusurmaya başladım. Bu bir üretici için en mutlu andır çünkü 4-5 hafta sonra o yavruların yüzdüğünü göreceksinizdir.

Yavruları nasıl büyütmeliyim?

Yavrularınız 2 haftalık ya da daha fazla oldu mu? Ben başlarının ve kuyruklarının çıktını görene kadar hiçbir şey yapmadım. Bu süre içinde onları yumurta keselerinin içinde beslenebilecekleri 10-20 galonluk karantina akvaryumumda tutum. Bir kere rahatça yüzmeye başladıktan sonra da onları küçük parçalara ayrılmış tuzlu karidesle besledim ve büyümelerini seyrettim. Onları iki haftalıktan daha küçüken yavruluğa koymuştum. Piyasada pek çok yavruluk var ancak ben birtane almadan önce araştırdım. Yavruluk yapması kolaydır ve çeşitli balık makalesinde ve kitabında nasıl yapıldığına dair pek çok bilgi bulabilirsiniz. Benim kişisel fikrim yavruları yavruluğa erken koymada başarı oranı azdır. Eğer dişinin yavruları üç haftadan fazla taşımasına izin verirseniz o zaman başarı oranınız yükselir. Frontozalarda erken kusturma KESİNLİKLE ÖNERİLMEZ.

SONUÇ

Cyphotilapia frontosa benim kolleksiyonumun en favori balığı. Onları seviyorum çünkü çok oyuncu ve akıllı balıklar. Frontozaya başlamanın iki yolu var. Küçük yavrularla başlayabilir; onları kendi çocuklarınız gibi büyütürsünüz ya da yetişkin balıklar alırsınız ve böylece onların yavrulama dönemine erişmesi için daha az beklemiş olursunuz. Bunu evinize büyük cichlidler için büyük tank almak istediğinizde hatırlayın. Onlara güzel bir ortam kurun günlük olarak iyi yemler verin suları temiz olsun ve nazik davranın; kısa sürede mükafatını görürsünüz.


İnanın bana frontoza besleyen bir hobici olarak pek çok heyecan yaşarsınız. Bu balıkların yavrulaması için yapılması gereken en önemli şey suyun temiz tutulmasıdır. Son olarak bu makale benim deneyim ve araştırmalarıma dayanmakta ve umarrım bu makaleyi okuduktan sonra frontozaların nasıl besleneceği hakkında genel bilgilere sahip olmuşsuzunuzdur. Tanganika gölünün bu şaşırtıcı balıklarını denemenizi ivedilikle tavsiye ediyorum.

Çeviren: Selim Polat


FRONTOSA ERKEKLERİ - DİŞİLERİ ( RESİMLERLE )Cyphotilapia frontosa (blue zaire)

ERKEK

FRONTOSA
DİŞİ

FRONTOSA
Cyphotilapia frontosa (zambia)

ERKEK

FRONTOSA
DİŞİ

FRONTOSA

 

ALTOLAMPROLOGUS CALVUS ( SİYAH CALVUS )

CALVUSHabitatı ve Anavatanı: Tanganika Gölü'nün Sığ Kayalıkları
Beslenme Biçimi: Etçil
Davranış Biçimi: Kendi bölgesinde agresif.
Kendi Türlerine Davranışı: Orta Derecede Agresif
Yüzme Seviyesi: Taban
Cinsiyet Ayrımı: Erkekler daha iri ve yüzgeçleri daha uzun olur.
Üreme: 25 – 150 Yumurtayı Kovuklara Bırakır
Sıcaklık: 24 ° - 26 ° C
En Fazla Büyüdüğü Boy: 15 cm
En Az Akvaryum Hacmi: 100 litre
Su Sertliği: Çok Sert
pH: 8,6 – 9,1

Tanganyika gölü bu türün doğal yaşam alanıdır. Aynı yaş grubuna ait olan erkeker dişilere göre oldukça büyüktürler. Küçük karidesler, eklem bacaklılar ve küçük balıklar doğal besinlerini oluşturmaktadır. Kurutulmuş gıdaları yeselerde, canlı ya da dondurulmuş et içeren besinleri tercih ederler.

Avlarını tespit ettiklerinde baş kısımları aşağıda olacak şekilde hareketsiz kalırlar. Saldırmak için hazırlanırlar. Aynı davranışları akvaryum ortamında da sergilerler. Gözleri sabit kalır ve baş ile vücutlarını her yöne hareket ettirirler. Saldırgan bir tür olarak bilinselerde, vücut yapıları genel itibari ile diğer cichlidler ile mücadele edecek şekilde dizayn edilmemiştir. Bu yüzden diğer balıklardan ziyade, kendi türlerine karşı saldırgandırlar. Kuluçka yuvasının ortasından yumurta çalabilirler ve aynı zamanda diğer alt gruplardaki cichlidlerinde yumurtalarını çalabilirler.

Korunma amaçlı silahlandırılmış pullara sahipdirler. Döllenmei için en sağlıklı yollar kuluçka oyukları veya erkeklerin içerisine giremeyecekleri küçüklükte girişleri olan salyangoz kabuklarıdır. Erkeklerin yumurtaları döllemeleri için, kovuğun içine girmeleri gerekmemektedir. Spermleri girişe dökerler. Dişide yüzgeçleri vasıtasoyla spermleri içeri çeker ve yumurtaların üzerine alır. Yumurtadan çıkan yavrular bakım altında olmazlar. Çok yavaş büyürler ve gelişim gösterirler. Eşeysel olgunluğa ulaşmaları 2 yılı bulmaktadır.

Siyah calvus, bu türün en iyi bilinenidir. Çok az değişik tipleri vardır ve çok az farklılık gösterirler. Siyah calvus'ların siyah göğüs yüzgeçleri bulunur ve tüm bedenleri diğer türlerden daha koyu renktedir.

Makale-2

Afrika'nın Tanganika gölünde yaşamaktadır. Akvaryum gereklilikleri diğer Tanganika balıklarından pek farklı değildir.

Tanganikanın son derece sert ve alkaline suyu taklit edilmelidir. Unutulmaması gereken önemli bir husus ise bu türlerin Klor'a karşı son derece hassas olduklarıdır. Dolayısı ile uygun bir anti-klor ilacı kullanılmalıdır. 24-26 derece ısılar calvus için mükemmeldir 28 dereceden yukarı ısılar ise öldürücüdür. 30 derece öldürücü olabilir. Isı yüksek oldukça suyun daha çok oksijene doyurulması gerekir. Tanganika'nın tüm türleri yüksek ısıdansa düşük derecelerdeki ısıyı daha iyi tolere ederler. Pul yemlerin hemen hemen her türünü severek tüketirler diyetlerine hayvansal yem mutlaka dahil edilmelidir. Canlı yada dondurulmuş karides veya su biti gibi canlılar iyi bir besin kaynağını oluştururlar. Latince adı altolamprologus calvus Tanganika gölü nün sığ kayalıklarında yaşarlar. Beslenme biçimi etçildir.Kendi bölgelerinde agrasiftir fakat kendi türlerine karşı daha ılımlıdırlar. Sıcaklık olarak 24-26 dereceyi severler. Üreme zamanı saldırganlaşırlar. Ortalama 1.5 yaşında üreme çağına gelir. Yumurtalamadan sonra mümkünse dişiyi akvaryumda bırakarak, akvaryumdaki diğer balıkları, değilse de kabukla beraber dişiyi ayrı bir akvaryuma almak yavruların kurtulması açısından en iyisi olacaktır. Kabukların içine yumurtlarlar ve kabukları bölge edinirler.

Calvus hassas, hassas olduğu kadarda dayanıklı, 1.5-2 yılda yavru verme çağına gelen, her 6 ayda sadece 2 cm büyüyebilen, çok zor yavru alınabilen, su değişimlerini sevmeyen değişik bir Tanganika türüdür. Calvus eğer ki akvaryumda bir sorun çıkmaz ise zevk alacağınız bir balık türüdür aynı zamanda diğer pek çok Tanganika türünde olduğu gibi Calvus türü de cinsel olgunluğa geç ulaşmaktadır. Son derece yavaş büyüyen bir türdür. Yumurtadan çıkan yavrular yılda ancak 5 cm ye ulaşır. Cinsel olgunluğa ulaşması 1.5-2 yıl alır. Kovuk ve girintilere yumurta dökmek vasıtası ile ürerler. Çiftleşme döneminde ve kuluçka dönemi (22 gün) balıklar rahatsız edilmemelidir.Çıkan yavrulara anne 3 hafta bakmaktadır. Yavrulara mutlaka artemia verilmeli ve 3 hafta sonra yavru tankına alınmalıdır. Yavru tankına alınan yavrular artemia ile beslenmeye yaklaşık 6 ay devam edilmelidir.

Calvus ilk anda görünüş olarak ürkütücü gibi görünsede kaliteli bir balık olduğunu unutmayalım. Calvus cichlid balıkları arasında isim olarak çok duyulan balıklardandır fakat fiyat bakımından yüksek olması bizleri biraz korkutmakta sanırım. Çoğu akvaryumcular da bulunmaz, biz akvaryum bakıcıları için pahalı bir türdür. Tanganika balıklarının en güzellerinden olan Calvus un değişik görüntüsü, gizemli oluşu, herkeste bulunmayışı Calvus a olan merakımızı daha da arttırmıştır. Ticari kaygılarımızın olmayışından dolayı bir balığı yavru iken alıp yıllarca karşılık beklemeden onlara özveri ile bakabiliriz. Calvus beslemeye karar verirseniz sabrınızı test etmeniz için iyi bir fırsat olacaktır.

Üremeye gelince dişiler genellikle erkeklerin giremeyecekleri boyda ufak deniz kabuklarına yada ters saksı içine girdikten sonra yumurtalarını dökerken erkekte dışarıdan da içeri girmeyerek tam girişinden spermlerini bırakarak spermlerin içeriye dolmasına çalışır. Bu sırada akvaryumdaki kuvvetli akıntı spermlerin yumurtaları bulamayarak yavru sayısında ciddi azalma olmasına sebep olabilir. Yumurtlama sonucu dişi yaklaşık 50-150 arasında yumurta yapabilir. Yavrular kabuk içinde yumurtadan çıktıktan sonra bakımları içeride devam edilebilir. Yavruları 3 hafta içinde ayırmak gerekir. Gelişim süreci ağır olan balıklar arasındadır. 1,5-2 yılda da ancak cinsel olgunluğa ulaşabilirler. Calvus cinsinin bakımı diğer balıklara göre biraz zordur bu balıkların bakımda biraz sabırlı olmanız gerekir. Ama her şeye rağmen güzel ve bir o kadar da kaliteli bir balıktır piyasada bu tür bir balığı bulmak kolay değildir.

Çakıl taşları veya volkanit kumu hayvanların hem gerçek siyah renklerini alması Alt tabakada kum olarak ne kullanılırsa kullanılsın kalınlığı 2.5 cm yi geçmemelidir. Haftalık olarak yapacağınız en fazla%10 luk dinlenmiş su değişimlerinde kum mutlaka karıştırılmalıdır. Zira calvuslar bu konuda çok hassastırlar. Doğal mekanlarında bitkiye pek alışık değillerdir, ancak bitki ekebilirsiniz, bitkilere dokunmayacaktır.

Bir akvaryumda çift veya üçlü olarak tutulmaları önerilir. Ancak akvaryumdaki başarının sırrı, kayaların ve mağara türü girintilerin çeşitliliğine bağlıdır. Erkekler 13 cm ye dişiler ise 9 cm ye kadar büyüyebilir. Cinsiyet ayırımına gelince erkekler dişilere göre daha iri olurlar. Beslenme olarak doğada ufak karidesleri severler ve bazen de balık tercih ederler proteini bol olan yemlere de hayır demezler bu yüzden seranın yemleri uygundur. Diğer balıklara karşı kavgacı değildirler fakat kendi türlerine karşı oldukça saldırgan bir yapıya sahiptirler. 100 ile 200 cm ve üstündeki akvaryumlarda büyük kayalar ve oyuklarla dekore edilmiş akvaryumlardan memnun kalırlar. Diğer türlerle problemsiz yaşayabilirler çok agresif bir balık gibi görünseler de kendi türleri haricindeki balıklara zarar vermezler, fakat kendinden küçük ve aynı tür olan balıklar için bu durum tam terside olabilir hatta ölümle bile sonuçlanabilir.


 

ALTOLAMPROLOGUS CALVUS - ( SiYAH CALVUS )

ALTOLAMPROLOGUS CALVUSCalvus ülkemizde sevilen ve aynı zamanda oldukça pahalı olan cichlid türleri arasındadır. Üretimlerindeki zorluklar, az yavru vermesi bu türü değerli kılmıştır. Cinsellik yönünden olgunluğa diğer cichlid türlerine oranla daha geç girmeside önemli erkenler arasındadır. Yaklaşık olarak 2 yıla yakın bir süreç sonunda cinsel olgunluğa erişirler. Boyları erkeklerde 15, dişilerde 10cm ye kadar ulaşabilmektedir. Beyaz, sarı ve siyah renklerde bulunurlar. Tanganyika gölünün batı kıyılarındaki kayalık ortamlarda yaşarlar.

1975 yılında Pierre Brichard tarafından yapılan araştırmada Compressiceps varyasyonları olduğu fark edilmiştir. 1977 yılında Brichard, iki farklı vücut yapısı ile karşı karşıya olduğunu fark etmiştir. Poll, 1978 yılında ikinci benzer tür olan "CALVUS" u keşfetmiştir. Bu kelime "kel" anlamına gelmektedir.

Bir özelliğide avını yakalamak isterlerken göz kürelerini yaklaşık 90 derece çevirebilmektedirler. Yanal basık vücut yapıları sadece yem arama kapasitelerini arttırmak ile kalmayıp; aynı zamanda savunma mekanizması olarak saklanmalarınada olanak tanımaktadır. Kendilerini bir yarığa kapatıp vücutlarını yerleştirdiklerinde, diğer yırtıcıların kendilerine erişmesini imkansız kılarlar.

Calvus'ları sadece kendi cinsleri ile beraber beslemek gerekir. Diğer türler ile anlaşmaları oldukça zordur. Nazik yapıları olduğundan, kavga ettiklerinde vüvutlarında ciddi zedelenmeler meydana gelebilir. Geniş ve kayalı akvaryumlarda 4 çift kadar beslenmesi uygun olucaktır. 24-27ºC sıcaklıklardan hoşlanırlar. pH 7.5 oranından yüksek tutulmalıdır. Sağlıklı olan değerler 7.8 ile 8.6 arasıdır.

Tanganyika gölü cichlidleri yüksek ısıdansa, düşük derecelerdeki ısılara daha çok uyum sağlarlar. Pul yemlerin hemen hemen her türlüsünü severek tüketirler. Diyetlerine hayvansal yemlerin dahil edilmesinde büyük yarar vardır. Canlı veya doldurulmuş karides, su biti gibi canlılar iyi besin kaynağı oluştururlar. Çiftleşme dönemlerinde rahatsız edilmemelidirler. 20 günlük kuluçka dönemlerinin ardından anne yavrularına 4 hafta kadar bakmaktadır. Yavrular serbest yüzmeye başladıktan itibaren artemia salina lavrası verilebilir. Yavrular 3 hafta sonra yavru akvaryumuna alınmalıdırlar.

Mike McCartney Makalesi
Altolamprologus Calvus, Afrika'nın Tanganyika Gölü'nün faklı bölgelerinde bulunmaktadır. ‘Calvus’ adı Latinceden gelmiş olup ‘dazlak-kel’ anlamına gelmektedir. Altolamprologus ismi bu balıkların başında pul olmaması sebebiyle verilmiştir.Siyah,beyaz,sarı,vs. gibi bir cok renklerde görülür.

İnce bir vücut ve sivri bir kafa yapısına sahiptir. Şeritleri,vücudundakilere göre kafasında ve boyun bölgesinde daha belirgindir .Uzmanlar tarafından incelenen Calvuslar'da yetişkin erkeğin en fazla 15 cm, yetişkin dişinin en fazla 10 cm olduğu görülmüştür.

Altolamprologus Calvus genellikle Altolampropogus Compressiceps ile karıştırılır. Bu iki tür birbirine benzese de aralarında farklılıklar vardır. İkisinin de kafa yapılarnda küçük bir fark olmasına rağmen, birbirinden en iyi bu özellik sayesinde ayrılırlar. Altolamprologus Calvus’un ağız yapısı yatay, Altolampropogus Compressiceps’in ağız yapısı ise dikeydir.

Altolamprologus Calvus düz yumurta döken cichlidlerdendir. Dişi,yumurtalarını dökmek için, erkeğin giremeyecegi kadar dar bir alan bulur ve oraya yumurtalarını döker.Genellikle bu bir kabuk,çatlak veya bazı kayalarda oluşan küçük mağaralardır. Dişi yumurtalarını bıraktıktan sonra erkek yuvanın girişine spermlerini bırakır yüzgeç hareketleriyle spermler yumurtalara ulaşır ve yumurtalar döllenmiş olur.

Yavruların yumuradan çıkması bir haftayla, 10 günü bulur.Bir defada yüz veya daha fazla yumurta dökebilir.Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra çok yavaş büyürler. Bir yavrunun yumurtadan çıktıktan sonra 1-1,5 cm ulaşması 6 aydan fazla zaman gerekir.Bu yüzden yavruları yetişkinlerle birlikte ana tankta tutmamanız şiddetle önerilir.

Altolamprologus Calvus, doğal ortamında yağmacı olarak bilinen bir balıktır. Kayalıklar arasında saklanan küçük yavrular, tür ayırmaksızın en doğal besinidir. İnce vücutları sayesinde dar alanlara girmek onlar icin cok kolay bir iştir. Akvaryumunuzda cesitli hazır yemler kullanabilirsiniz.

TROPHEUS

TROPHEUSÜlkemizde Tropheus olarak tanınan türün çok çeşidi vardır. 7,5-10cm boyutlara ulaşabilirler. Üretimleri yakın zamana kadar zor sayılmakla birlikte, bugün ülkemizdede üretimi başarılmış türleri mevcuttur. Fiyat olarak diğer cichlid türlerinden oldukça pahalı olan bu türün, herkese ulaşması zordur.

Tanganyika Gölü'nün batı kıyılarında yaşar. 23-28ºC arasındaki sıcaklıklardan hoşkanırlar. Su sertliği olarak pH 7.6-8.6 arasında yaşarlar. Akvaryumun tabanı, içinden geçitler vericek biçimde kayalık olarak hazırlanmalıdır. Akvaryumdaki balık sayısı 6-10 arası olmalıdır. Balıklar akvaryumdan geçici bir süreliğine bile olsa çıkarılmamalı ve yerlerine yenileri koyulmamalıdır. Yüksek kaliteli yemler tercih edilmelidir. Asla kırmızı sivrisinek lavrası, Tubifex ve dana yüreği verilmemelidir.

Tropheus cinsi balıklarda cinsiyeti ayırmak oldukça zordur. Erkekler ve dişiler birbirlerine çok benzer.Erkeklerin çeneleri dişilere oranla daha çıkıktır . Dişilerin üreme organı erkeklerin üreme organından daha büyüktür. Ufak boylarda cinsiyeti ayırmak imkansızdır.Balık satıcıları biz ayırırız derlerse bile inanmayalım.Belli bir boydan sonra mücevhercilerin kullandığı gözlükle bakılarak cinsiyet %100 bir şekilde anlaşılabilir.

Tropheus cichlid'in çok değişik renklerde türleri mevcuttur. Portakal, kırmızı ve sarı renklerdeki türleri bilinir. Çiftleşme dönemlerinde dişiler 5 - 60 arasında yumurta bırakırlar. Yumurtadan çıkan yavrulara ilk iki hafta süresince artemis saline verilebilir.

Tropheus Duboisi

 

TROPHEUST. duboisi, oldukça derin biyotoplarda (35 m.) dibi çamurla kaplı irili ufaklı kayaların bulunduğu bölgede yaşar. Ağız yapılarından dolayı, yarı dikey vaziyette durarak yemlenir.

Üreme zamanı 4-5 m.lik kıyılara kadar sokulurlar. Sürü veya kalabalık halinde pek görülmezler. Tek tük olarak kayaların etrafında yosunları kazıyarak beslenirler.

Tropheuslar içinde seksüel dimorfızm görülmeyen tek tür, duboisidir. Ağız yapısından dolayı (alt çenenin üst çeneden daha geride olması) ona ayrı bir hava katar. T. duboisler aynı soydan gelen yapı benzerliği ile gölün kuzey bölgesinde geniş bir alana yayılmışlardır. Yetişkinlerle yavrular arasında renk farklılığı görülür.

Yavrular olgunlaşıncaya kadar siyaha yakın kahverengi bedenlerini, irili ufaklı birçok beyaz benek süsler. Daha sonra bu benekler giderek kaybolur. Balığın kafasına mavi renge dönüşür ve omuz hizasından göğüs yüzgecine doğru beyaz bir bant oluşur. Bu bant Maswa duboisilerinde bazen görülmez.

Tropheus Polli

 

TROPHEUST. polli, Zaire sahillerinde geniş bir alana yayılmıştır. Bunlar duboisilerin aksine gölün muhtelif derinliklerinde sık sık görülürler. Dış görünüş olarak en yakın akrabası T. annectens'dir. Boy olarak polli'den kısadır. Seksüel dimorfızm bu türde yaygın olarak görülür. Ağız yapıları diğerlerine göre daha ilerde ve dikeycedir. Normal zamanlarda erkeklerin bantları sarımsıdır, eşleşme halinde bu bantların kenarları mavileşmeye başlar.

Üreme zamanlarında oldukça sert ve kavgacı olurlar. Erkeklerin ilginç bir özelliği olarak, oldukça kalabalık sürüler oluşturarak kayaların çevrelerinde yem araştırmalarıdır. Bu davranış biçimi, Simochromis diagramma, Petrochromis fasciatatus, Lepidolamprologus elongatus ve Lamprologus callipiterus türlerinde de görülür.

Tropheus Brichardi

 

TROPHEUST. brichardi, vücutlarındaki dikey bantlar yüzünden birbirlerinden zor ayırt edilirler. Bir çok renk varyasyonları bulunur. Gölün sığ sularındaki kayalar arasında bazen çok büyük sürüler halinde, bazen de tek tük yemlenirken görülürler. güneşin çok parlaklık oluşturduğu zamanlar gölün çok sığ kesimlerine kadar gelerek kayaların üstündeki yosunları kazırlar. Bu esnada balıkçıl kuşlara karşı güneş ışığından yararlanarak kendisini bulunduğu ortama göre ayarlar ve kuşlara yem olmaktan kurtulur. T. brichardi'nin yaklaşık 25 çeşit farklı renk varyasyonu bilinmektedir. En son keşfedilen ise koyu siyaha yakın bir gövde ve bu rengi de geniş turuncu bir renk süsler. Bu balık genel olarak Tropheus spp. aff. brichardi veya Tropheus spp. black brichardi olarak adlandırılır

T. moori

T. moori en kalabalık renk varyasyonunu oluşturan, en tanınmış türdür. Tanganyika'nm yarısından gölün en uç kısmına kadar olan yerler yaşam alanını oluşturur. Üremelerindeki davranışlar aynen diğer Tropheuslar gibidir. T. moori'nin orijini, gölün en uç kısmı olan Kinyamkolo'dur. Renklerindeki farklılıklarından dolayı ilk bakışta zor ayırt edilirler. T. moori Sumbu'nun yanakları ve gövdesinin bazı yerleri çok parlak noktalarla çil gibi süslüdür. T. moori Chimpimbi'nin yanakları ise kiraz kırmızısı renge bezenmiştir.

 

TROPHEUSTropheusların hepsi ağızda kuluçka yaparlar. Dişiler yavrularını oyuklarda, taşlar arasında, mağaralarda saklarlar. Üretilmeleri diğer türlere göre daha zor olmaktadır. Cichlidler arasında en iri (7 mm.) yumurtaya sahiptirler. Bu nedenle dişiler en çok 4-5 adet yumurtayı ağızlarında tutabilirler. Yaklaşık 1 ay kuluçka devresi vardır.


Tropheuslarda sağlıklı bakım için gerekli 10 madde
Yazan: John N. Davidson


1-Suyunuzu sıklıkla değiştirin. Tropheus’ların iyi su şartlarına gereksinimleri vardır. Bizim bulgularımıza göre haftalık 30 % su değişimi düzgün su şartları sağlanmasına yardım eder. Buna karşın bu orandaki su değişimlerinin biyolojik filtrasyona herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

2-Spirulina ağırlıklı besleyin. Biz balıkları günde 6 defa yemliyoruz. Bunun dört öğünü spirulinadan oluşuyor. Diğer ikisi ise çiklitler için üretilmiş pul yemlerden. Evet; onları kan kurdu gibi yemlerle de besleyebilirsiniz fakat ne diye riske girilsin ki?

3-Onları sıklıkla ve azar azar yemleyin. Balıklarınızı her zamanki saatlerde yemleyin fakat normalden daha az miktarda. 15 dakika sonra dönün ve tekrar yem verin. Tropheuslar artık yiyemeyecek hale gelene kadar yiyecektir. Onları yem yerken izlemek çok eğlencelidir. Başkalarından yemlemeden kaynaklanan balık ölümleri hakkında bir çok hikaye duyduğunuza eminim. Ben bu durumun aşırı yemlemeden kaynaklandığını tahmin ediyorum.

4-Tropheusları büyük gruplar halinde besleyin. En az on iki balık. Böylece tanktaki baskın balığın baskın olmayanlara musallat olma ihtimali düşecektir. Eğer yeterli sayıda balığınız yoksa tanktaki agrasyon dağılamayacaktır.

5-Tropheuslarınıza en az 120 cm’lik tanklarda bakın tercihen 300 lt ya da daha geniş hacimli olanlarında. Aldığınız balığın boyu o balığın sahiplenmek isteyeceği alanın genişliğiyle doğru orantılıdır. Daha küçük tanklar baskın balık tarafından kovalanan balığın rahatça saklanabileceği alanların olmasına imkan vermez. Nihayetinde bu durum ciddi yaralanmalara sebebiyet verir.

6-Tropheuslarınıza sadece çok benzer balıklarla bakın. Tabi eğer buna mecbursanız. Çok benzerden kastımız beslenme ve sindirim sistemi ile ilgili. Eretmodus buna iyi bir örnektir. Frontosa ile Tropheus bir arada bakılabilir ama beslenme şekilleri farklıdır. Tropheusları benzeri olmayan balıklarla birlikte beslemek Bloat hastalığını tetikleyici bir unsurdur.

7-Balıklarınızın canlarının sıkılmasına izin verin. Onların üzerinde stres yaratmayın. Suyu aynı gün aynı saat ve aynı zaman dilimi içerisinde değiştirin. Akvaryumun ışıklarını aynı saatte açın aynı saatte kapatın. Tropheuslarınızı aynı saatlerde yemleyin. Her şeyi zamanında yapın.

8-Tropheuslarınızı her yemlemeden sonra izleyin. Yem yemeyen balığın tedavisi onu bu evrede tespit ettiğinizde daha kolaydır.

9-Tankınıza yeni Tropheus eklediğinizde çok dikkatli olun. Tankınıza Tropheus ekleyebilirsiniz. Bunun en iyi zamanı gecedir. Işıkları kapatın ve tankınızın üzerini 24 saatliğine örtün.

10-Eğer Hiper-Agresif Bir Balığınız Varsa onu bir süreliğine çıkarın. Eğer bu hiper-agresif balık haddini aşarsa başka bir tanka alın. Birkaç gün orda kalmasına izin verin. Tropheus sosyal bir yapıya sahiptir ve bu yalnızlık onu kendine getirecektir. Onu eski tankına geri koyduğunuzda emin olun eskisi gibi olmayacaktır. Bu yüzden bir sakinleştirme tankı edinebilirsiniz.

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ??????, 20.09.2012, 10:52 (UTC):
sjzsjcmfypk That's a nice post. sjzsjcmfypk
<a href="http://www.??????.biz/" title="??????">??????</a>Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=