tropicalaqua
  afrika cikletleri
 

Afrika Cikletleri (cichlidleri)


Afrika cichlidlerinin binlerce değişik türü bulunmaktadır. En basit şekli ile 3 ana cichlid sınıfı bulunmaktadır:

1-)Otçullar
2-)Etçiller
3-)Her iki yönde beslenenler

Etçiller ya da diğer deyimle avcıların yüksek oranda hayvansal proteine ihtiyaçları vardır. Bunlara örnek olarak Hap veya daha fazla büyüyebilen açık su balıklarıdır. Otçullar, Mbuna birincil olarak alglerle beslenir. Bu iki grup arasındaki dengeyi sağlıyan pek çok balık türü bulunmaktadır. Bunlar peacok'lar ( tavus ) utaka ve tanganyikan kabuklularla beslenirler. Alg'leri yemelerine karşın aynı zamanda omurgasızlar ve böceklerlede beslenmek zorundadırlar.

Bu farklı grupları bir araya getirmek en az bir tür üzerinde zararlı sonuçlar doğurur. Örnek vericek olursak Dimidiochroms Compressiceps türündeki küçük balıkları avlayan bir Hap ile daha küçük olan ve beslenmelerinde otçul gıdalara ihtiyaç duyan Mbuna'ları bir araya getirirsek problemler ortaya çıkacaktır. Mbuna'ların doğal beslenme ihtiyaçlarına göre gıda verildiğinde Hap'lar açlıktan ölürler. Çünkü otçul besini sevmezler. Eğer Hap' ların besin ihtiyaçlarını sağlarsak çok hassas bağırsaklara sahip olan Mbuna'lar aşırı hayvansal protein alırlar ve Malawi Bload hastalığının ölümcül etkilerine dayanamazlar. Sonuç olarak çok fazla hayvansal proteine ihtiyacı olan cichlidler, otçul olanlarla kesinlikle biraraya konulmamalıdırlar.

Bazı Afrika Cichlidlerindeki başka önemli fark ise değişik su ortamlarına ihtiyaç duymalarıdır. Rift göllerindeki cichlidler, bu gölü çevreleyen akarsular ve deltalardan gelen cichlidlerl, örneğin Pelvicachhromis Pulcer gibi; bir araya kesinlikle getirilmemelidirler. Bu cichlidler akasru cichlidleri olarak bilinirler. Yaşam ortamları son derece Nötr olan 7.0 pH oranındaki tatlı sulardır. Malawi ve Victoria göllerindeki pH 7.4 ile 8.6 arasındadır. Aynı zamanda malawi gölü, Victoria gölü veya bu gölleri çevreleyen nehirlerdeki pH 7.8 ile 9.0 arasında olduğundan Tanganyika Gölü cichlidleri bahsettiğimiz ortamdaki cichlidler ile bir araya konulmamalıdır. Tanganyika cichlidleri dayanıklı balıklardır. Ancak pH oranlarını tolere edebilecekleri en düşük değerde tutmak gerekir. Sonuç olarak Malawi ve Victoria gölleri hariç hiçbir cichlidi farklı göllerden alarak bir araya getirilmemelidir.

Cichlidlerle ilgili en büyük problem yaratan olaylardan biri saldırgan tavırlarıdır. Cichlidler aynı türden olan diğer balıklara veya aynı morfolojiye sahip olanlara karşı çok saldırgandırlar. Bunun sebebi olarak aynı görüntüye sahip balıkların yakın akraba olmaları şeklinde nitelendirilebilir. Eğer yakın akraba iseler büyük bir olasılık ile aynı beslenme alışkanlıklarına sahiptirler.Çapraz döllenme yapabilirler ve çok eşli olan erkek için tehdit oluşturabilirler. Sonuç olarak cichlid tankınızdaki saldırganlıkları ve ölümleri engellemek için aynı cins ve renk olan balıkları bir araya koymayınız.

Aynı cinsten 2 farklı türe ait balıkların bir araya getirilmemesine bir sebepte çarpraz çiftleşmeleridir. Genel kural olarak aynı cinsten olan balıklar çapraz çiftleşme eğilimindedir. Bir türün erkeği ile diğer türün dişisini bir arada tuttuğunuzda bunu yapmış olursunuz.
 
AFRiKA CiCHLiDLERi

Tanganyika ve Malawi göllerinde yaşayan farklı türler ayrı ortamda yaşasalar bile benziyen yönleri vardır. Bunların başında ağız yapıları ve renkleri gelmektedir. Her iki türün erkek ve diğerleri bir arada tutulduklarında çarpraz birleşme gerçekleşir. Bunun sebebi türlerden birinin erkeği baskın hale geçer ve daha az baskın olan diğer türün erkeğinin dişisini kendi tarafına çeker. Bir cinsin erkeği ile diğer cinsin dişisini bir araya getirdiğinizde istenmiyen çarprazlaşmalar oluşur ve buda türlerin bozulmasına neden olur.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=