tropicalaqua
  cichlid ve malavi türleri
 
Ciklet (Cichlid) Balıklarını Tanıyalım
.
CiCHLiDLER

Cichlidler hiç şüphesiz akvaryum dünyasının en ilgi çekici balıklarındandır. Ülkemizde son birkaç yıldır tanınmasına karşılık dış ülkelerde oldukça popüler balık grubunu oluştururlar. Hatta bu ülkelerde cichlidlerle ilgili kulüpler bile kurulmuştur. Onları en ilginç kılan renklerinin güzelliğinden çok sosyal yaşantılarının olmasıdır. Tıpkı kuşlar veya memeli hayvanlarda olduğu gibi tipik aile yaşantıları vardır. Olgunlaşan erkek balıkların belli bir bölgeye sahip çıkma veya eşleşmek için birbirleri ile yaptıkları mücadeleler hayli enteresandır.

Cichlidler 1300 kadar türü ile en kalabalık balık gruplarından birini oluştururlar. Yalnızca 1000 kadar tür Afrika kıtasında bulunmaktadır. Meksika Orta ve Güney Amerika'ya kadar olan göl ve ağır akan nehirlerde yaklaşık 250 tür Güney Batı Asya nehirlerinde ise 3-4 Madagaskar adasında ise 16 belirlenmiş tür bulunmaktadır. Cichlidlerin 3.5 cm. olanından (Lamprologus mu1tifasciatus) 100 cm. olanına kadar (Boulengerochromis microlepis - Predator cichlid) irili ufaklı bir çok cinste olanına rastlanmaktadır.

Akuaristler Dünya üzerinde en kalabalık ve aynı zamanda çok renkli balıkları üç bölgeye ayırırlar. Bunların en büyüğü deniz balıklarının mekkesi sayılan Great Barrier Reef ikinci büyük ise Güney Amerika Amazon nehir sistemindeki büyük orandaki tatlı su balıkları Afrika'da Malawi ve Tanganyika gölünün cichlidleri ise dünya kombinasındaki en kalabalık grubu oluştururlar.

Cichlidlerin en yaygın olduğu yer Afrika kıtasıdır. Bu eski kıtanın hemen hemen her bölgesine dağılmışlardır. Özellikle büyük göllerin yanında birçok ağır akan nehirler ve onların oluşturduğu irili ufaklı göletlerde bir cichlid fanatiğini heyecanlandıran değişik cinsler bulunmaktadır. Bu göller ve nehirler tam bir cichlid faunasıdır. Afrika cichlidleri iki coğrafi bölgeye ayrılırlar: Batı ve Güney Doğu Afrika cichlidleri. Bu göller sırasıyla: Abaya Turkana Albert Edward Kivu Tanganyika Rukwa Malawi ve Viktorya'dır.

Afrika ve Amerika Kıtaları'nın bu muhteşem renkli balıkları tüm dünyada popüler olan deniz akvaryumculuğu karşısında maliyet açısından güçlü bir alternatif oluşturmuştur. Ülkemizde son 4 - 5 yılda bu balıkları yetiştirenlerin sayılarında bir hayli artış olmuş ve bu sayede değeri artmıştır. Dünya da birçok fanatiği olan bu balıklar için İnternet üzerinde mail zincirleri oluşturuluyor insanlar bilgi paylaşımında bulunuyor. Her bir türünün ayrı ayrı meraklısı olan bu balıklardan özellikle Afrika cichlidleri yavrulama sayılarının az olmasına rağmen büyük bir popülariteye sahiptir. Yetiştirilmesi büyük emek isteyen bu balıklar alışılmış akvaryum balıklarına nazaran daha dayanıklıdırlar. Her geçen gün yeni alt türlerin ortaya çıkması ile birlikte cichlidler artık akvaryum hobisinin dışına taşmış ayrı bir hobi haline gelmiştir.
 Chiclid soyu balıklar. amazon ağzındaki tropik bölgede yaşarlar genelde. boyları 10 cm den başlar, büyük ve güzel renkli olduğundan tercih edilir. akvaryum ortamında türetmek çok zordur, zira yumurtayla ürer.
En dayanaklı akvaryum balıklarından biridir. akvaryumlarda güzellik açısından discusdan sonra gelir. ve discuslarla yaşam alanları benzeşir. Akvaryumun ortalama su sıcaklığı 20-25derece olmalıdır. hatta akvaryum ısıtıcısı olmayan akvaryumlarda bile yaşayabilirler.inşaatçı balıklardır. her akşam eve geldiğinizde akvaryumunuzda yeni bir dizaynla karşılaşırsınız. 

     “akvaryumdaki bitki hayallerinizi suya düşüren balıklardır.”

Genelde etcil-otcul beslenen balıklardır. yavruluğundan itibaren otcul yemle beslenirse ileride renklerine doyum olmayacaktır. ilk zamanlar uyum açısından (bkz: tubifex) kurdu vs. verilmelidir.doyma duyuları birçok balığa göre daha iyidir. Yer belirleme alışkanlığı olan balıklardır. bu balıklar akvaryuma geldikleri ilk gün yerlerini belirlerler ve ölünceye kadar bu yerde kalırlar. yerlerine tecavüz eden balıklara kesinlikle kafa göz girişirler. ve bu yüzden adam başına 15-20lt akvaryumda beslenebilir.

Erkek ile dişiyi ayırmak :En az 6 aydan sonra başarılıdır. Dişiler tek renkli erkekler çok renklidir, yetmezse dişilerin kuyruk noktaları yoktur veya varsa da eşit büyüklüktedir. Erkeklerde ise noktalarda boyut farklıkları vardır.
      Karma bir akyaryuma imkan vermeyen balık türü. kendi türünden başka balıkları aç kaldıkları zaman yer, açolmasalar bile ısırarak, bir taraflarını kopararak öldürürler. bir ciklet balığı akvaryumuna lepistes atmak cikletlere yem vermekle eştir.
      Asabi bir balık türüdür. evet akvaryumun dekorasyonu ona bırakılmalıdır, zaten bırakılmasa da o inatla, üstelik sanki buna kızarmış gibi ittire kaktıra kendi düzenini oluşturacaktır. ancak yine de balıkların gerektiğinde saklanıp kendilerini güvende hissetmesini sağlayacak taş kaya vb. bişeyler eklemek iyidir.

      Beslemesi çok zor olmayan ama ilk akvaryum kurulurken düzeninin oturtturulması çok zor olan ve düzen oturduktan sonra gerisine hiç müdahale edilmeden karışılmayan balık türüdür. Türkiye'de akvaryumcularda genelde az çeşidi olan; küçücük boyutlarına rağmen kocaman diğer balıklara kafa tutan balık türü. kendi içinde de bir çok alt türe sahip olup bu alt türler arasında da akvaryum ortamında genellikle husumet çıkıyor. bir sabah akvaryuma baktığınızda renkleriyle göz alan chiclid balığınızı kuyruğu ve yüzgeçleri parçalanmış bitap bir halde bulabilirsiniz.Ama gene de ailevi türde yaşantılarıyla eş tutmaları, sahibinin ellerinden yemek yemeleriyle insana arkadaş olabilecek bir balık türüdür. bir de huzuru bozulan balığın renkleri solma durumu vardı ki huzuru biz bozulursa bir daha yerine zor geliyordu, suya atılan kimyasallar vb. sayesinde.  
      İşçi balıklardır bunlar akvaryumun dibindeki çakıllardan ağızlarıyla kendi bölgelerine set çekip kendi sınırlarını belirleyebilirler ortam müsaitse, japon balıklarıının kuyruklarını çok güzel yiyorlar inanmazsanız bir araya getirebilirsiniz bu balıkları...
Piranhanın kafa tutamadığı tek balık türü. 4 piranha ve 4 ciklet aynı akvaryuma koyulduğunda, bir müddet sakin kalsalar da, yem verme zamanı kaçırıldığı zaman savaş çıkar akvaryumda. bu savaş benim akvaryumda bir kez çıktı ve bittiğinde cikletler doymuştu.  
 

MALAWi GÖLÜ CiCHLiDLERiMALAWi GÖLÜ CiCHLiDLERi


Dünyanın 9. büyük gölü olan Malawi, vadi göllerinin sonuncusudur. Göl 600 km. uzunlukta olup, en geniş alanı ise 60 km.dir. Yaklaşık 700 ID. derinlikte ve deniz seviyesinden 470 m. yüksekliktedir. Tatlı su göllerinin arasında en temizlerinden biri olup, kayalık bölgelerinde görüş mesafesi 20-30 m. kadardır. Yaklaşık 200 m.'den sonra oksijen hemen hemen yok gibidir. Suyu çok alkali olup, pH 7.5 ile 8.5 arasındadır. Gölün orta kesimlerinde, , yaklaşık 30 m. derinlikteki suyun pH’ı 8.3'tür. Bu göl cichlid balıklarının en renkli ve en çeşitli türlerinin bulunduğu tam bir faunadır. Bilinen 300 kadar tür bu bölgede yaşamaktadır. Malawi gölünde ilk ihtiyolojik çalışmaları Sir John KİRK 19. yy.da yapmıştır. Daha somalarında Albert GUNTHER, BOULENGER bir çok cichlid cinsini belirlemiştir. O zamandan günümüze kadarki süre içinde birçok biyolog ve amatör araştırmacılar bu gölde çalışmalar yapmışlardır. Alt türleri ile beraber yaklaşık 150 tür ortaya çıkmıştır.

Bu cinsler, Alticorpus, Buccochromis, Champsochromis, Chilonlapia, CheIlioochromis, Copadichromis, Crytocara, Dimidiochromis, Exochochromis, Fossorochromis, Maravichromis, Nimbochromis, Nyassachromis, Otopharynx, Placidochromis, Protomelas, Sciaenochromis, Stigmatochromis, Taeniochromis, Trematocranus ve Tyrannochromis'tir.

Malawi cichlidlerinin bir tek cinsi (Tilapia rendaIli - düz yumurta döker) haricinde diğer bütün türler ağızda kuluçka yaparak ürerler. Üremesi zor olan bazı türler dış ülkelerde çok yüksek fiyatlar ile pazarlanırlar.

Kayalık (Mbuna) bölgelerde yaşamını sürdüren cichlidler:

Oldukça kalabalık bir grubu oluşturan bu balıklar, küçük boydayken bile renkli olduklarından yeni başlayan hobicilerin çok ilgisini çekerler. Mbunalar, Pseudotropheuslar, Labeotropheuslar, Labidochromisler, Melanochromisler vs. cinsler gibi. Bunlar akvaryumcularda Malawi cichlidleri adı altında pazarlanırlar.

Kumluk alanlarda yaşayan cichlidler:

Letrinopslar, Taenioletrinopslar, Fossorochromis, Crytocara vs. gibi cinslerdir.

Hem kumluk hem kayalık zeminde yaşayan cichlidler:

Cichlid cinslerine dahil olan bir grupta Rhamphochromislerdir. Son derece iri ve yırtıcı balıklardır. Ağızlarında kanin (köpeksi) dişler mevcuttur. Göldeki sardalyalar cichlidler ve diğer balıklar besinlerini oluştururlar. Akvaryum dünyasına bu özelliklerinden dolayı girememişlerdir.

Malawi Gölü cichlidleri bulundukları ortama göre, yani kayalık veya kumluk yaşam alanına göre, ağız yapıları değişime uğramıştır. Değişen ağız yapısı bu cichlid türlerinde eşleşme veya yuva yapım şeklini de etkilemiştir.


Latince Adı: Labidochromis caerulus

Habitatı: Malawi Gölü'nün bol kayalık kesimleri.

Beslenme Biçimi: Omnivor (Hem etçil hem otçul.)

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Orta derecede agresif.

Üreme: Dişiler yaklaşık 20 gün ağızda kuluçka yaparlar. Erkek dişi oranının 1/5 olması önerilir.

Sıcaklık: 25-27 C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 13cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.7- 8.5

Genel Yorum: En tutulan balıklardan biridir. Renkli, hareketli üremesi kolay, kötü şartlara toleresi yüksek bir balıktır. Akvaryumda dekor olarak kayalarla mağaralar yapılmalıdır. Erkeklerin ağzı kur yaparken siyah, mor arası bir renk alır.
AuratusLatince Adı: Melanochromis auratus

Habitatı: Malawi gölünün Zengin tortu oluşturmuş kayalık bölgeleri

Beslenme Biçimi: Omnivore, genelde otçuldur, etçil besinlerde tüketir.

Davranış Biçimi: Agresif

Kendi Türlerine Davranışı: orta derece agresif

Üreme: Dişiler, ortalama 25 adet yumurtayı ağızda kuluçka yaparlar

Sıcaklık: 26 - 28 derece

En Fazla Büyüdüğü Boy: 14cm

Su Sertliği: çok sert

pH: 7.8 - 8.6

JohanniLatince Adı: Melanochromis johannii

Habitatı: Malawi gölünün iç bölgeleri

Beslenme Biçimi: Otçul

Davranış Biçimi: Aşırı agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Agresif

Üreme: Dişiler ortalama 50 adet yumurtayı ağızda kuluçka yaparlar

Sıcaklık: 26 - 28 Derece

En Fazla Büyüdüğü Boy: 13cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.8 - 8.6

Mavi ZebraLatince Adı: Labidochromis zebroides

Habitatı: Malawi gölünün derin kayalık bölgeleri

Beslenme Biçimi: Hem etçil, hem otçul

Davranış Biçimi: Sakin

Kendi Türlerine Davranışı: Sakin ve barışçıl

Üreme: Dişiler ortalama 30adet yumurtayı ağızda kuluçka yaparlar

Sıcaklık: 26- 28 Derece

En Fazla Büyüdüğü Boy: 8cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.8 - 8.6

Sarı İmparatorLatince Adı: Aulonocara baenschi

Habitatı: Malawi gölünün iç kısımları

Beslenme Biçimi: Etçil

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl

Üreme: Dişiler ortalama 25 adet yumurtayı ağızda kuluçka yaparlar

Sıcaklık: 26 - 28 derece

En Fazla Büyüdüğü Boy: 12cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.8 - 8.6

VenüstüsLatince Adı: Nimbochromis venustus

Habitatı: Malawi gölünün derin orta kısımları

Beslenme Biçimi: Etçil

Davranış Biçimi: Agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Agresif

Üreme: Dişiler ortalama 100 adet yumutrayı 28 gün ağızda kuluçka yapar

Sıcaklık: 26 - 28 Derece

En Fazla Büyüdüğü Boy: 25cm

Su Sertliği: çok sert

pH: 7.8 - 8.6

Yunus CichlidLatince Adı: Cyrtocara moorii

Habitatı: malawi gölünün kumluk ve açıklık kıyı bölgeleri

Beslenme Biçimi: hem etçil hem otçul

Davranış Biçimi:genelde sakin nadiren agresif

Kendi Türlerine Davranışı: orta derece agresif

Üreme: dişiler 20 ila 90 adet yumurtayı 18-21 gün ağızda kuluçka yaparlar. erkek dişi oranının 1/ 2 olması önerilir

Sıcaklık:24 °C - 26 °C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 24cm.

Su Sertliği: çok sert

pH: 7.5 - 9

Steveni TaiwanLatince Adı: Protomelas sp. "Steveni Taiwan"

Habitatı: Malawi Gölü'nün tortu içermeyen kayalık bölgeleri

Beslenme Biçimi: Otçul

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Orta derecede agresif

Üreme: 35- 100 arası yumurtayı ağzında 21 gün kuluçkaya yatırır

Sıcaklık: 26 ° - 28 ° C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 15 cm

Su Sertliği: Çok Sert

pH: 7,8–8,6

ElektraLatince Adı: Placidochromis electra

Habitatı: Malawi Gölü'nin kumluk bölgeleri

Beslenme Biçimi: Etçil

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Orta derecede saldırgan.

Üreme: 20 – 30 Yumurtayı ağzında 21 gün kuluçkaya yatırır

Sıcaklık: 26 ° - 28 ° C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 15 cm

Su Sertliği: Çok Sert

pH: 7,8-8,6

Yaşayan KayaLatince Adı: Nimbochromis livingstonii

Habitatı: Malawi gölünün sığ çamurlu kesimleri

Beslenme Biçimi: Etçil

Davranış Biçimi: Agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Agresif

Üreme: Dişiler ortalama 100 adet yumutrayı 28 gün ağızda kuluçka yapar

Sıcaklık: 26 - 28 Derece

En Fazla Büyüdüğü Boy: 25cm

Su Sertliği: çok sert

pH: 7.8 - 8.6
Yaprak CichlidLatince Adı: Dimidiochromis compressiceps

Habitatı: Malawi gölünün sazlık bölgeleri

Beslenme Biçimi: Etçil.

Davranış Biçimi: Orta derecede agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Orta derece agresif

Üreme: Dişiler büyük ağızları sayesinde 200-250 adet yumurtaya kadar ağzında kuluçka yapabilir.

Sıcaklık: 26 - 28 derece

En Fazla Büyüdüğü Boy: 25cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.8 - 8.6

Red RubinLatince Adı: Aulonocara sp. Red Rubescens

Beslenme Biçimi: Etçil

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl

Üreme: Dişiler ortalama 25 adet yumurtayı ağızda kuluçka yaparlar

Sıcaklık: 26 - 28 derece

En Fazla Büyüdüğü Boy: 12cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.8 - 8.6
ChitandeLatince Adı: Aulonocara sp. "Chitande"

Habitatı: Malawi Gölü'nde hem kumluk hem kayalık bölgelerde bulunur.

Beslenme Biçimi: Etçil

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl

Üreme: Dişiler ortalama 25 adet yumurtayı ağızda kuluçka yaparlar

Sıcaklık: 26 - 28 derece

En Fazla Büyüdüğü Boy: 12cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.8 - 8.6
Maylandi, Sülfür KafaLatince Adı: Aulonocara maylandi

Habitatı: Malawi Gölü'nde hem kumluk hem kayalık bölgelerde bulunur.

Beslenme Biçimi: Etçil

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl

Üreme: Dişiler ortalama 25 adet yumurtayı ağızda kuluçka yaparlar

Sıcaklık: 26 - 28 derece

En Fazla Büyüdüğü Boy: 12cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.8 - 8.6
Mavi PrensesLatince Adı: Pseudotropheus socolofi

Habitatı: Malawi Gölü'nün kayalık kesimleri.

Beslenme Biçimi: Otçul

Davranış Biçimi: Orta derecede agresif.

Kendi Türlerine Davranışı: Orta derecede agresif.

Üreme: Dişiler ağızda kuluçka yaparlar. Erkek dişi oranının 1/5 olması önerilir.

Sıcaklık: 25 - 27 C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 15 cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.7- 8.5

Genel Yorum: Piyasada pek bulunmayan bir balıktır. Özellikle Sarı Prenses'e alışmış kişilere oldukça ilginç gelmektedir. Aynı alt grupta olmasına rağmen (Mbuna), aynı cins değildir. Mavi Prensesler tamamen otçuldur ve Sarı Prenseslere göre daha agresiflerdir.

 ” Ahli ”

ahli

Genel ismi: Sciaenochromis fryeri (Ahli)

Coğrafi Bölge: Malawi  Gölü Kumluk ve kayalık bölgeleri

Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl , nadiren agresif

Bakım Zorluğu: 1

Beslenme: Hayvansal protein içerikli yemler , Etçil

Cinsiyet Ayırımı: Erkekler mavi renk dişiler ise gri renktedir ,  kesin cinsiyet ayrımı anüs vent  kontrolü

Boyları: Max.18 cm

Akvaryum: Min. 200 litre olmalıdır.

Akvaryum Su Sertliği: Sert

Akvaryum Sıcaklığı: 25°C - 28°C

Akvaryum pH: 7.5 - 8.6 pH

Üreme: yumurtayı ağızda   kuluçkaya yatırır

Genel Bilgi: Min.  1 erkek 5 dişi şeklinde beslenmelidir.Türe uygun karma akvaryumlar için ideal bir türdür.

sciaenofryeri-ahli

KadangoLatince Adı: Copadichromis borleyi

Habitatı: Malawi gölünün kayalık bölgeleri Beslenme biçimi: Etçil

Davranış Biçimi: Genelde Sakin

Kendi Türlerine Davranışı: Sakin

Üreme: dişiler ortalama 50,60adet yumutayı 30gün ağızda kuluçka yaparlar

Sıcaklık: 26 - 28 Derece

En Fazla Büyüdüğü Boy: 15cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.8 - 8.6

SimilisLatince Adı: Protomelas similis

Habitatı: Malawi gölünün sığlık, tortulu koyları

Beslenme Biçimi: Etçil

Davranış Biçimi: Agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Orta derece agresif

Üreme: dişiler ortalama 50edet yumurtayı ağızda kuluçka yaparlar

Sıcaklık: 26 - 28 En Fazla büyüdüğü boy: 15cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.8 - 8.6

LödotropheusLatince Adı: Iodotropheus sprengerae

Habitatı: Malawi gölünün tortulu kayalık bölgeleri

Beslenme Biçimi: Otçul

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl

Üreme: Dişiler ağızda kuluçka yaparlar

Sıcaklık: 26 - 28 Derece

En Fazla Büyüdüğü Boy: 10cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.8 - 8.6

TrewavasaeLatince Adı: Labeotropheus trewavasae

Habitatı: Malawi gölünün zengin tortulu kayalık bölgeleri

Beslenme Biçimi: Otçul

Davranış Biçimi: Agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Agresif

Üreme: Dişiler ortalama 40 adet yumurtayı 20 ila 28 gün ağızda kuluçka yapar

Sıcaklık: 26 - 28 Derece

En Fazla Büyüdüğü Boy: 12cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.8 - 8.6
YakopLatince Adı: Aulolonocara jacopfreibergi

Habitatı: Malawi gölünün kayallık mağara bölgeleri

Beslenme Biçimi: Etçil

Davranış Biçimi: Agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Orta derece agresif

Üreme: Dişiler ortalama 40 adet yumurtayı 22 - 26 gün ağızda kuluçka yapar

Sıcaklık: 26 - 28 Derece

En Fazla Büyüdüğü Boy: 15cm

Su Sertliği: çok sert

pH: 7.8 - 8.6
Malawi ZebraLatince Adı: Pseudotropheus demasoni

Habitatı: Malawi gölünün derin kayalık bölgeleri

Beslenme Biçimi: Otçul

Davranış Biçimi: Agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Genelde sakin orta derece agresif

Üreme: Dişiler 60 adet yumurtayı ağızda kuluçka yapar

Sıcaklık: 26 - 28

En Fazla Büyüdüğü Boy: 10cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.8 - 8.6

TaynatusLatince Adı: Protomelas taeniolatus

Habitatı: Malawi Gölü'nün tortu içermeyen kayalık bölgeleri

Beslenme Biçimi: Otçul

Davranış Biçimi: Agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Orta derecede agresif

Üreme: 40 - 100 arası yumurtayı ağzında 21 gün kuluçkaya yatırır

Sıcaklık: 26 ° - 28 ° C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 20 cm

Su Sertliği: Çok Sert

pH: 7,8–8,6

LithobatesLatince Adı: Otopharynx lithobates

Habitatı: Malawi Gölü'nün yarı kayalık yarı kumluk kesimleri.

Beslenme Biçimi: Etçil

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Agresif.

Üreme: Dişiler yaklaşık 20 gün ağızda kuluçka yaparlar.

Sıcaklık: 25-27 C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 14-15 cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.8- 8.6
Kral CichlidLatince Adı: Fossorochromis rostratus

Habitatı: Malawi gölünün sığ kumlukları

Beslenme Biçimi: Etçil

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Orta derecede agresif

Üreme: Dişiler ortalama 100 adet yumurtayı kuluçka yapar

Sıcaklık: 26 - 28 Derece

En Fazla Büyüdüğü Boy: 40cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.8 - 8.6

Virginalis GoldLatince Adı: Copadichromis sp. "Virginalis Gold"

Habitatı: Malawi gölünün kayalıklara yakın olan kumluk kesimi.

Beslenme Biçimi: Etçil

Davranış Biçimi: Orta derecede agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Orta derece agresif

Üreme: Dişiler ortalama 20-30 adet yumurtayı ağızda kuluçka yaparlar

Sıcaklık: 26 - 28 En Fazla büyüdüğü boy: 12-13cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.8 - 8.6

Şeker PembeLatince Adı: ----

Habitatı: Akvaryumda üretilmiştir, doğada bulunmamaktadır.

Beslenme Biçimi: Etçil

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl

Üreme: Dişiler ortalama 25 adet yumurtayı ağızda kuluçka yaparlar

Sıcaklık: 26 - 28 derece

En Fazla Büyüdüğü Boy: 12cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.8 - 8.6

Aulonocara korneliaeLatince Adı: Aulonocara korneliae

Habitatı: Malawi Gölü'nde hem kumluk hem kayalık bölgelerde bulunur.

Beslenme Biçimi: Etçil

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl

Üreme: Dişiler ortalama 25 adet yumurtayı ağızda kuluçka yaparlar

Sıcaklık: 26 - 28 derece

En Fazla Büyüdüğü Boy: 12cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.8 - 8.6

CalicoLatince Adı: Yok

Habitatı: Akvaryumda üretilmiştir, doğada bulunmamaktadır.

Beslenme Biçimi: Hem etçil, hem otçul.

Davranış Biçimi: Orta derecede agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Agresif

Üreme: Dişiler ortalama 25 adet yumurtayı ağızda kuluçka yaparlar

Sıcaklık: 26 - 28 derece

En Fazla Büyüdüğü Boy: 15cm

Su Sertliği: Çok sert

pH: 7.8 - 8.6

Genel Yorum: Bir mbuna türüyle imparator türü kırmasıdır. Bu türler tam olarak bilinmemektedir, zira balık pek çok renk ve form çeşitliliği göstermektedir.

Malawi Cikletleri (cichlidleri)

Cyrtocara moorii (Yunus Cichlid)


Pseudotropeus saulosi


Lithobates


Ahli 

Aysmen


beyaz prenses

Red rubin Kırmızı imparator

Mavi imparator


Copadichromis borleyi(Kadanga)

Pseudotropheus Demasoni


MAKRAKANTA(BOTIA MACRACANTHA)

Aulonocara baenschi (Sarı İmparator)


Labidochromis Caeruleus (Sarı Prenses)


Nimbochromis livingstonii (Yaşayan Kaya,Kalingo)

 

YAŞAYAN KAYALatince Adı: Nimbochromis livingstonii
Habitatı: Malawi gölünün sığ çamurlu kesimleri
Beslenme Biçimi: Etçil
Davranış Biçimi: Aşırı agresif
Kendi Türlerine Davranışı: Agresif
Üreme: Dişiler ortalama 100 adet yumutrayı 28 gün ağızda kuluçka yapar
Sıcaklık: 25 - 26 °C
En Fazla Büyüdüğü Boy: 25 cm
En Az Akvaryum Hacmi: 350 lt

Malawi gölünün kayalık bölgelerinde yaşarlar. Kahverengi - beyaz desenlidir. Uzaktan kaya gibi göründükleri için bu ismi almışlardır ve desenleri bu görüntüye sebep olur. 24-26ºC arasındaki sıcaklıklardan hoşlanırlar.

Boyları 20cm. ulaşabilir. 200Lt. ve daha büyük akvaryumlarda beslenilmelidir. Eşleşme zamanlarında renkleri daha parlak bir görünüm alır. Erkek yaşayan kaya'nın kafa kısmında metalik mavi renkler görülebilir.

Yumurtlama dönemlerinde akvaryum sıcaklığının 26-27ºC ye çıkartılması uygundur. Dişi 100-150 arasında yumurta bırakır. Döllenen yumurtaların 100 kadarını kuuçkaya yatırır. Yumurtadan çıkan yavrulara artemia salina lavrası verilmesi uygundur. Daha sonraki dönemlerinde kurtçuklar ve kuru yemler verilebilir.

 

Labeotropheus trewavasae (Trewavasae)

 

TrewavasaeKöken: Malawi Gölü, Afrika
Boy: 10-12 cm
Cinsiyet Ayrımı: Erkek – dişi arasında belirgin bir fark yoktur. Erkeklerin anal yüzgecindeki sarı benek daha belirgindir.
Bakım: Orta derece zor.
Yem: Otçul.
Üretme: Kolay
Üreme Yöntemi: Ağızda kuluçka yaparlar.
Su: Sert.
pH:7,8-8,5
Isı:25-27 ˚ C
Minimum Tank Kapasitesi: 150 lt
Davranış: Agresif.
Yüzme Seviyesi: Orta seviyede
Özel Gereksinim: Kayalıklar.

Malawi gölü kökenli olup bu gölün kayalık kısımlarında yaygın olarak görülmektedir. 24-27ºC sıcaklıklardan hoşlanırlar. Boyları 12cm ye kadar ulaşır. 70Lt. ve üzerindeki akvaryumlarda beslenilmesi tavsite edilir. pH düzeyi 7.0-8.0 arasındaki suları severler.

Üreme dönemlerinde sinirli bir yapı kazanırlar. Bı dönemlerde özellikle erkek cichlid'in kırçıllı renkleri ayrı bir güzel olur. Dişi genelde 40 civarında yumurta bırakır. Kuluçka dönemi diğer malawi türleri ile benzerlik gösterir. Yavruları 5-10 günlük olduğunda canlı yem ve alglerde beslenmelerine dahil edilmelidir.

PSEUDOTROPHEUS ELONGATUS

 

PSEUDOTROPHEUS ELONGATUSİsmi :Pseudotropheus elongatus
Yaşadığı Yer :Afrika
Boyu :12 cm
Sıcaklık :25°C
pH :8.2
Tank Hacmi :100 lt.<
Beslenmesi :Bitkisel ağırlıkta beslenmelidir.
Cinsiyet Ayrımı :Yavrularda cinsiyet ayrımı yapılamaz.Yavrular büyüdükçe dişilerin renkleri değişmeye başlar.
Davranış Biçimi :Kendinden ufak balıklar için sorun yaratabilir.Agresif bir balıktır.

Malawi gölü kökenli bir türdür. Malawi gölünün kayalık kısımşarında yaşarlar. Akvaryumlarda çok rastlanmayan nadir türlerdendir. 1964 te akvaryum dünyasına girmiş bir türdür.

Canlı yemleri ve kuru yemleri severek yerler. Üreme dönemlerinde agresif davranışlar sergilerler. Sevdikleri su sıcaklığı 22-25ºC arasında olmakla birlikte yumurtlama dönemlerinde 26-27ºC çıkarılması uygundur. Boyları 13cm yi bulur. 100Lt. ve üzerinde akvaryumlarda beslenmesi tavsiye edilir. pH seviyesi 8.5 olan suları severler.

Dişi genellikle 20 ile 35 arası yumurta yapar. Fakat bunların en fazla 20 adedini kuluçkaya alabilir. Türün sevdiği besinler arasında algler, küçük planktonlar ve kurtçuklar ilk sırada yer bulur.

 

YUNUS CiCHLiD ( Cyrtocara moorii )

 

YUNUS CiCHLiDYunus cichlid Haplochromis Moori ailesine ait bir türdür.Bu tür Malawi gölünde yaşayan endemik bir türdür.Yunuslar doğal ortamda 25cm ye akvaryum şartlarında ise 20cm ye ulaşabilen bir türdür.Yunus cichlid Malawi gölünün en pahalı türü olarak ta bilinir. Yunuslar genellikle gölün sığ kısımlarında yaşadıkları için akvaryumlara çok iyi uyum sağlamışlardır.Gölün kıyı kısımlarının taşlık olmasından dolayı akvaryumda kayalık bölgeler oluşturmak bu türü üretebilmek için uygun olacaktır.Yunus’lar sıcaklık olarak 26-28ºC derecede yaşarlar.

Ülkemizde parlak ve mat mavi renkli yunus cichlidleri bol miktarda vardır. Yunus cichlid temiz ve taze sulardan hoşlanır. Uygun şartlarda yunus cichlidin bulunduğu akvaryumdan dipten su çekmesi yapılarak 3/1 oranında taze su ile değişimin yapılması uygundur. Beslenmesi zor olan malawi türlerindendir. Yem seçerler. Kayalık ve kumluk zeminleri severler. Etçil özellikli türlerdendir. Bununla beraber karma yemleride severler. Sığ sularda yaşarlar. 3-15m. arasındaki derinlikleri severler.

pH 7,2-8,8,GH 10-18 arasında olmalıdır.Yunuslar için en az 200 litrelik bir akvaryum olması gerekmektedir.İyi bir gelişim için her hafta %33 lük su değişimi çok iyi olacaktır.Mevcut yunuslarınızı diğer Malawi türleri hatta Tanganyika türleri ile de beslemek mümkündür.Beslenmeleri bir Malawi gölü balığı için çok seçicidir.Genelde bitkisel ve havyasal gıdaları aynı anda vermek balığınızın aç kalmaması içim çok iyidir.Yunuslarda diğer cichlid türlerinin çoğunda olan kuma yuva yapma özelliğine de mevcuttur.Tabi bu olay bitkiler açısından hiç iyi değildir.Çünkü dışarı çıkan bitki kökleri cichlidler için inanılmaz bir cazibeye sahiptir.Kökü yenen bitki ise çürümeye mahkumdur.Akvaryuma konulması düşünülen bitkiler ; Anubias ve Cryptocorine türlerini koymak uygun olacaktır.Anubias’ların ise kayalara ve kütüklere bağlamak iyi sonuç verecektir.

Yunusların türlerini belirlemek hiçte kolay değildir. Genelde erkeklerin kafa yapıları dişilere göre daha büyüktür ama bu ayırım devamlı olarak sonuç vermeye bilir.Kesin sonuç ise üreme dönemlerini beklemekle olur.Üreme dönemlerinde erkekler kuma yuva yaparlar, dişiler ise erkeklerin çiftleşme çağrılarını akvaryumun bir kenarında grup olarak bekleyerek geçirirler.Üreme zamanına 2 senede ulaşırlar bu süre bir Malawi cichlidi için çok uzun ve risklerle dolu bir dönemdir.Malawi gölünün en nazik ve çekici bir türüdür. Yavru boylarda alacağınız yunusları büyütürken çok çeşitli yemler kullanılmalı ve sevdiği yem tespit edilip onla beslemek daha doğru olacaktır. Uygun şartlarda bir üretim akvaryumunda 1 erkeğe 6 - 7 dişi cichlid konulması uygun olur.

 

AULONOCORA HUESERi

 

AULONOCORA HUESERiLatince Adı: Aulonocara hueseri
Coğrafik Kökeni:Likoma Island-Malawi Gölü.
Beslenme Biçimi:Etçil.
Davranış Biçimi: Barışçıl
Kendi Türlerine Davranışı: Orta derecede agresif
Yüzme Seviyesi: Dip
Cinsiyet Ayrımı:Erkekler parlak güzel renklere sahiptir ve dişilerden daha büyüktür.Dişileri ise kahverengi ve tonlarındadır.
Sıcaklık: 24 - 26 °C
En Fazla Büyüdükleri Boy: 8 cm.
En Az Akvaryum Hacmi: 200 lt.
Su Sertliği:Sert
pH: 7.8-8.6

Malawi gölü'nün yerli, yerleşmiş türlerindendir. 12 metredeki derinliklere kadar görülürler. Yetişkin erkekler mavi ve sarı renklerde olurken, dişiler gri renklidirler. Küçük kurtlukları ve kuru yemleri severek yerler. 24ºC - 26ºC sıcaklıkları severler. Boyları 9,5-10cm yi bulur. 80Lt. ve üzerindeki akvaryumlarda beslenmeleri uygun olur.

Üreme dönemlerinde sinirli davranışlar gösterseler de, sakin yapılı ve karma cichlid akvaryumları için ideal bir cichlid türüdür. Üremeleri diğer Malawi Aulonocora türleri ile benzeşir.

 

Pseudotropheus Greshakei

 

Pseudotropheus GreshakeiMalawi gölü kökenli bir cichlid türüdür. Kırmızı ve buz mavisi renkleri ile dikkat çeken bir türdür. 24-26ºC arasındaki sıcaklıkları severler. Boyları 10cm. yi bulur. Geniş akvaryumları severler.

Üremeleri diğer malawi türleri ile benzeşir. Her tür karma bitkisel kökenli yemle beslenebilirler. Çiftleşme dönemlerinde erkek ve dişi saldırgan davranışlar sergilerler.

ZEBRA TiLAPiA CiCHLiD

 

TiLAPiALatince Adı: Tilapia buttikoferi
Habitatı ve Anavatanı: Batı Afrika nehirleri.
Beslenme Biçimi: Hem etçil, hem otçul.
Davranış Biçimi: Aşırı agresif.
Kendi Türlerine Davranışı: Aşırı agresif.
Yüzme Seviyesi: Orta
Cinsiyet Ayrımı: Belirgin bir cinsiyet ayrımı yoktur. Erkekler nispeten daha büyüktür.
Üreme: Tek eşlidir. Düz yumurta dökerler. Yumurtlama döneminde çok daha agresif hale gelirler. Üretilmesi çok kolay değildir.
Sıcaklık: 26 °C
En Fazla Büyüdüğü Boy: 40 cm
En Az Akvaryum Hacmi: 500 lt
Su Sertliği: Orta
pH: 6.5-7.0

Zebra tilapia butikaferi ülkemizde az tanınan, akvaryumlara yeni giren bir türdür. Sarı gövde üzerinde siyah şeritleri olan ve oldukça gösterişli olan bir tilapia cichlid türüdür. Boyları 6-7cm bulur. pH düzeyi 6.5 ile 7.5 sertlikte olan sulardan hoşlanırar. 24-28ºC arasındaki sıcaklık şartları idealdir. Afrika coastal nehri ve batı liberya da yaygındır. Kayalık ve bitkili akvaryumları severler.

Genel Yorum: Büyükleri ele bile saldıracak kadar agresfilerdir. Akvaryumda çoğu kez sorun yaratıp bakıcılarını akvayum hobisinden soğutmalarıyla meşhurdurlar. Küçük balıkların yanında şansı yoktur, er ya da geç av olacaklardır. Bitkisel yem de ihmal edilmemelidir, akvaryumdaki yumuşak yapraklı bitkileri yerler. Çok çabuk büyürler. Tilapia joka ile karıştırılmaktadırlar. Akvaryumda geniş yüzme alanları olamalıdır. Kayalar da unutulmamalıdır. Geniş akvaryumlarda bakılmalıdır.


Aktavist Yorumu:

1) Bu balık araştırmalarıma göre düz yumurta döken çiklitlere karşı çok daha fazla agresif. Erkekleri daha büyük yapılı ve rengi gece,uyku hali dışında solgun değil.Erkeklerinin anal ve sırt yüzgeçlerinin ucu küçük noktalarla kaplı ve parlak.Bu noktalar balık ergen olmaya başlayınca çıkar.Dişilerde bu noktalar yoktur ve çoğu zaman renkleri solgundur.Erkeklere göre daha küçüktürler ve kafa yapıları biraz daha düzdür.Üreme zamanında akvaryumun yarısına yakın yeri kazarak camı meydana çıkarırlar ve camın üstüne yüzlerce yumurta dökerler.Eğer kumu kazmalarını istemiyorsanız geniş ve düz bir taş da koyabilirisiniz. Çift oluşturmadan önce 1 erkek ve en az 3 dişi beslemelisiniz.Erkek dişiyi kendi seçecektir.Dişiyi seçince diğer dişileri çıkarmalısınız. Yoksa çift olan erkek ve dişi onları büyük ihtimalle öldürür.Ben 1 metrelik standart akvaryumda 6 kez yavru aldım.Bu balıklar nehirlerde yaşadığı için su hafif akıntılı olmalıdır. Akvaryuma yumurtlama zamanında sadece kum koyun.Taşları sürekli sürükleyerek akvaryumu çizebilirler.Eğer karma akvaryumlarda besliyorsanız yanına alacağınız balıklar buttikoferiden büyük olmalıdır.Piyasada bu balık Joker olarak satılmaktadır.Eğer tek tür beslemek istiyorsanız en iyi tür bence.


2) Öncelikle çok sert balıklardır. Yanına kesinlikle küçük balık konulmamalıdır. Eğer yanına ahli, beyaz prenses, sarı prenses, yunus, yaprak vb. gibi balıklar konulursa birbirleriyle anlaşamazlar. Genellikle yanında sert balıklar yaşar.


3) Bu balıkla birlikte bakılabilecek cinsler; Zebra, Midas, Green Trör, Buluakkara, Vennestus, Mavi zebra, johanni, Papağan, Ateşağızı, Mücevher... gibi sert balıklardır. Özellikle kendinden iki kat büyük papağanlar akvaryuma konursa kavga çıkarması zorlaşır. Akvaryumunuz 400-500 lt ise her cins malawi ve amerika cichlid ile bakılabilir.


4) Tilapia çok saldırgan bir balıktır; ama dişileri mükemmel birer annedir. Diğer büyük balıklardan gelecek en ufak bir tehlike anında yavruların tümünü ağzına alır, tehlike uzaklaşınca yavruları serbest bırakır.


5) Yapısı itibari ile sert bir balık.Karışık bir akvaryumda beslemek isteyen arkadaşlara önermiyorum çünkü çabuk büyüyorlar ve kendi boyutlarında olan diğer balıklarınızı da hırpalaya biliyorlar.Almadan önce birkaç kez düşünün!


6) Çiklit familyasındaki en sert birkaç türden biri olmasının yanında, çok güzel ve beslemesi zevkli bir türdür. Karma çiklit akvaryumları için (özellikle afrika çiklitleri ve uysal amerikanlar varsa) kesinlikle düşünülmemeli. 50 cm yi aşan örnekleri var. Büyüdükçe akvaryumdaki tek balık durumuna geliyorlar. Bu yüzden almadan önce iki kez düşünün. Ayrıca dış ortamla ve sahibiyle etkileşimi en fazla olan türlerden biridir.


AURATUS (MELANOCHROMiS AURATUS)

 

AURATUSLatince Adı: Melanochromis auratus
Habitatı ve Anavatanı: Malawi gölünün zengin tortu oluşturmuş kayalık bölgeleri
Beslenme Biçimi: Omnivore, genelde otçuldur, etçil besinlerde tüketir.
Davranış Biçimi: Agresif
Kendi Türlerine Davranışı: Çok agresif
Yüzme Seviyesi: Dip-orta seviye
Cinsiyet Ayrımı: Erkekler dişilere oranla daha büyük ve koyu renklidir. Anal yüzgeçlerinde sarı bir nokta bulunur.
Sıcaklık: 25 - 26 °C
En Fazla Büyüdüğü Boy: 14cm
En Az Akvaryum Hacmi: 150 lt
Su Sertliği: Sert
pH: 7.8 - 8.6

Auratus ismi ile ülkemizde tanınır. Kavgacı özelliği olan bir cichlid türüdür. 10cm. boyuna ulaşabilmektedirler. Malawi gölünün batı kıyılarındaki kumluk ve kayalık zeminlerinde yaşarlar. Hızlı hareket edebilmektedirler. Kayalık ve oluklu akvaryumları severler. Devamlı birbirlerini kovalayan bir türdür. Akvaryum tabanındaki kumu bir yerden bir yere taşıyarak kendilerine yuva yaparlar.

Eşleşme döneminde çok saldırgan bir tavır sergilerler. Kendilerinden küçük ya da büyük tüm balıklara saldırırlar. 23-28ºC arasndaki sıcaklıkları severler. Yosunları, yeşil bitkileri ve kuru yemi severek yemektedirler. Çiftleşme sırasında erkek ve dişinin renkleri çok güzel parlak bir renge bürünür. Kuluçka dönemleri ve yavru gelişimi diğer malawi türleri ile benzeşmektedir.

Genel Yorum: Malawi gölünden ilk ihraç edilen Cichlidlerindendir. Erkekleri gerçekten çok agresif olup diğer erkekleri öldürmeye çalışırlar. Ana renkleri parlak sarı üzerine horizontal şeritlerden oluşur. Erkekler koyu kahverengidir.

Üreme: Dişiler, ortalama 25 adet yumurtayı ağızda kuluçka yaparlar. Erkekler büyüdüklerinde siyahlaşırlar, dişiler yavru hallerindeki renklerini korurlar.

Aktavist Yorumu: Ben yaklaşık 2 yıldır zevkle ve hayranlıkla besliyorum. Agresif oldukları doğru ama akvaryumunuzu kurduğunuz andan itibaren dekorasyon değişikliği yapmayın. Genelde 1 erkek ve 3 dişi koyarsanız diğer balık türleriyle geçinmelerinde problem olmuyor ve erkek dişiye göre en az iki katı olmalıdır unutmayın

 

VENÜSTÜS ( Nimbochromis venustus )

 

VENUSTUSLatince Adı: Nimbochromis venustus
Habitatı: Malawi gölünün derin orta kısımları
Beslenme Biçimi: Etçil
Davranış Biçimi: Agresif
Kendi Türlerine Davranışı: Agresif
Üreme: Dişiler ortalama 100 adet yumutrayı 28 gün ağızda kuluçka yapar
Sıcaklık: 25 - 26 °C
En Fazla Büyüdüğü Boy: 25cm
En Az Akvaryum Hacmi: 350 lt
Su Sertliği: Sert
pH: 7.8 - 8.6
Tank Tipi: Malawilerle uyumlu,agresif davranışlar.
Özel Gereksinim:Kayalar ve dehlizler.

Ülkemizde tanınan ve venustus ismi ile bilinen bir cichlid türüdür. 25-27ºC sıcaklıkları severler. Etçildirler. Küçük balıkları yakaladıkları takdirde yerler. Erkekleri 25cm boya ulaşırken dişileri 20cm civarında kalırlar. Malawi gölünün derin bölgelerine kadar dağılış göstermektedirler. Erkekleri özellikle ergin dönemlerinde muhteşem bir görüntü kazanırlar. Sırt yüzgeçleri sarı renk alırken, kafası metalik mavi renkte kalır. Gövde ise sarı, mavi ve yeşilin armonisine sahiptir.

Üremeleri diğer malawi türleri ile aynıdır. Dişi yumurtlamaya hazır olduğunda bir seferde 80-120 arasında yumurta yapar. Döllenen yumurtalar 10 gün kadar dişinin ağzında kuluçka dönemi geçirir. Kuluçkadan çıkan yavruların serbest yüzmeye başladıktan sonra artemia salina lavrası ile büyümeleri hızlandırılabilir.
Fazla büyüdükleri için geniş akvaryumlarda bakılmaları gerekir.Karma cichlid akvaryumlarında agresiflikleriyle sorunlar çıkarabilirler.Çiftleşmek için kumluk alanları tercih ederler,20-22 gün süren kuluçka dönemleri vardır.


RED ZEBRA ( MAYLANDiA ESTHERAE )

 

RED ZEBRAMalawi kökenli bir cichliddir. Malawi gölü'nün kayalık kısımlarında yaşarlar. Temel besin kaynaklarını su yosunları ( algler ) ve plaktonlar oluşturur. Birçok besinle beslenebilirler lakin yüksek proteinli besinler şişmanlamalarına ve bağırsak tıkanıklarına yol açar. Bu yüzden beslenmelerinde bitkisel kökenli yemlere ağırlık verilmelidir.

Sert sulardan hoşlanırlar. pH 7.6 - 8.6 arasındaki suları severler. Sudaki nirtat miktarı büyümelerini ciddi şekilde etkiler. Bu yüzden akvaryum şartlarında suları sık sık %30-40 oranında tazelenmelidir. Akvaryumda 1 erkeğe 3 dişi konulmalıdır. Dişilerin sayısı fazla olduğunda erkeklerin saldırganlıklarında azalma olur.

Üreme dönemlerinde; erkek kumda belli bir alanı temizler ve dişiye kur yapmaya başlar. Dişi bu temizlenen alana yumurtaları bırakır. Erkek bu arada yumurtaları döller. Döllenen yumurtaları dişi kuluçkaya alır. Yumurtalar yaklaşık 7 gün kuluçkada kalır. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra yaklaşık 3 hafta daha dişi yavruları korumaya devam eder. Üçüncü hafta sonunda yavrular artık kendilerini koruyacak duruma gelirler.

KRAL CiCHLiD ( Fossorochromis rostratus )

 

KRAL CiCHLiDLatince Adı: Fossorochromis rostratus
Habitatı: Malawi gölünün sığ kumlukları
Beslenme Biçimi: Etçil
Davranış Biçimi: Barışçıl
Kendi Türlerine Davranışı: Orta derecede agresif
Üreme: Dişiler ortalama 100 adet yumurtayı kuluçka yapar.
Sıcaklık: 25 - 26 °C
En Fazla Büyüdüğü Boy: 40cm
En Az Akvaryum Hacmi: 400 litre.
Su Sertliği: Sert
pH: 7.8 - 8.6

Malawi gölü kökenli bir cichlid türüdür. Boyları 25 cm ye ulaşabilir. Büyük 300-400 lt. akvaryumlardan hoşlanırlar. Sevdikleri sıcaklık derecesi 24 - 28°C arasındadır. pH derecesi 8.0 olan sular gelişimleri için uygundur.

Çok muhteşem renkleri olmayan bu tür, ülkemizde yaygın olarak beslenen bir cichlid değildir. Üremeleri diğer malawi türleri ile benzerlik gösterir. Kumluk ve kayalık ortamları severler.

Karakteristik özelliklerine bakıldığında erkekler parlak ve güzel renklere sahip iken, dişiler malawi cichlidleri genelinde olduğu gibi daha sade ve renksizdirler. Genelde barışçıldır. Üreme dönemlerinde erkekler arasında sürtüşmeler olabilir.

Kral'ların bir diğer ilginç özellikleri korktuklarında hızlı bir şekilde kendilerini kuma gömmeleridir. Avlanacakları zamanlarda kumun üzerinde hızlı şekilde yüzerek avlarını ararlar.

Beslenmeleri için birçok yemi tüketirler, etçildirler. Tetra'nın flake yemleri ihtiyaçlarını görür. Canlı yemde ihmal edilmemelidir.

Üreme dönemlerinde erkekler dişilere kur yaparak kendi çiftleşme alanlarına çağırırlar ve bunu yaparken aldıkları renkler görülmeye değerdir. Üremeleri son derece kolay olmasına karşın yavrularını büyütmekte bir okadar zahmetlidir. Dişiler ilk defada 40-70 kadar yumurtayı ağızlarında 3 hafta kadar kuluçka yaparlar. Bu sayı balık büyüdükçe 200 e kadar ulaşabilir. Kusturulan kral yavruları mutlaka ana akvaryumdan alınan suya konmalıdırlar. Hassas olan yavrular ilk aylarını atlattıktan sonra hızlı gelişim gösterirler.

 

SARI PRENSES ( LABiDOCHROMiS CAERULEUS )

 

Sarı PrensesBoy: 10 cm.

Yaşadığı bölge: malawi gölü

Su özellikleri: pH 7.5-8.5, orta ve sert sularda, 25-28°C'de yaşarlar.

Sarı prenses ülkemiz akvaryumlarında çok beslenen ve sevilen bir türdür. Taşlık ve kayalık zeminleri severler. Bir erkek birden fazla dişi ile tutulmalıdır. Ayrıca akvaryuma diğer küçük Malawi cichlidleri ile kedi balıkları ve gökkuşağı balıkları konulabilir. Küçük canlı yemler ve iyi kalitede kurutulmuş olan yemleri severler.

Akvaryum ortamında 8 - 10 cm kadar büyürler. Malawi gölünün 2 - 10 metre derinlikteki kumluk bölgelerinde yaşarlar. Çiftleşme zamanlarında saldırgan olan sarı prenses, normal şartlarda karma cichlid akvaryumlarının vazgeçilmez türleri arasında yer almaktadır. 23-28ºC sıcaklıkları severler. Su sertliği pH 7.6 - 8.6 arsındaki dereceler idealdir. Bitkisel ve hayvansal kökenli yemleri severek tüketirler.

Genel olarak bu türlerin renkleri sarı ve turuncu arasında geçiş göstermektedir. En belirgin özellikleri erkeklerinin sırt yüzgeçlerindeki siyah çizgidir. Bu çizgi aynı zamanda balığa ayrı bir güzellik katmaktadır. Çiftleşme dönemlerinde erkek dişiye kur yapar. Dişinin etrafında dönerek daireler çizer. Onu eşleşmeye ikna etmeye çalışır. Dişi yumurtlamaya hazır olduğunda erkeğin yaptığı kura karşılık verir. Erkek dişinin kanalına ağzı ile dokunarak yumurtaların çıkmasına yardım eder. Bir yandanda yumurtaların etrafa dağılmasını engeller. Bu işlem sırasında yumurtaların üzerine doğru titrek hareketler yaparak sperm boşaltır. Daha sonra döllenen yumurtalar dişinin ağzında kuluçkaya alınır.

Dişi ağzına alabildiğince yumurta alır. Bazen erkek daha çok alması için zorlasada; genelde 10 - 50 arası yumurta kuluçkaya alınır. Yaklaşık 10-15 gün boyunca dişi balık ağzında yumurtaları saklı tutarak onları başka balıklar tarafından yenilmekten korur. Yavrular karın altlarındaki besin torbalarından aldıkları besinlerle beslenirler. Kısa sürede besinleri biten yavrular yüzmeye başlarlar. Bu dönemde yavrulara Artemia Salina verilmesinde büyük yarar vardır. 2 - 3 haftalık dönem sonunda yavrular artık ezilmiş granül yem yiyebilecek duruma gelirler. Bu dönem öncesinde yavruların başka bir akvaryuma alınmasıda önemlidir.

Cinsiyet ayrımı : Anal yüzgeçi ve sırt yüzgeci koyu siyah olan kuyruğu sivri olan balık erkek olarak gözlemlensede; kesin cinsiyet ayrımı için balıkların ANAL AÇIKLARININ kontrol edilmesi gerekir.

PROTOMELAS TAENiOLATUS

 

PROTOMELAS TAENiOLATUSTaeniocatus cichlid ülkemizde sevilerek beslenen türlerdendir. Erkekleri 15cm, dişileri ise 13cm boya ulaşırlar. Malawi gölü kökenli cichlidlerdir. 24 - 28ºC arasındaki sıcaklıklardan hoşlanırlar. Üreme dönemlerinde 26ºC tercih edilmelidir. pH seviyesi 7.0 - 9.0 arasındaki suları severler. Kayalık kumluk ortamlardan hoşlanırlar. Erkekleri üreme dönemlerinde çok güzel renklere bürünürler. Kafa ve sırt bölgesinde metalik mavi renkler hakimdir. Karın ve alt bölgelerde ise bordo kırmızı bir renk dikkat çekmektedir. Dişileri daha gösterişsiz ve renksizdir. Üremeleri ağızda kuluçka dönemi ile oluşur. Etçiller ama yemlede beslenebilirler. Renklendirici yem kullanımı bu tür için uygun olucaktır.


AULOLONOCARA YELLOW ( Sarı imparator )

 

Sarı imparatorMalawi gölündeki kumluk ve kayalık bölgelerindeki 5 ile 15 metre derinliklerinde yaşarlar. Boylar erkeklerde 12-15cm, dişilerde 7-9cm arasındadır. pH düzeyi 7.5 - 8.5 arasındaki suları severler. 24-28­ºC arasındaki su sıcaklığından hoşlanırlar.

Karma akvaryumlarda başarıyla beslenebilirler. Çok saldırgan olmamakla beraber her türlü yem ile beslenebilirler. Renklerinin güzelliği açısından renklendirici yemide beslenmelerine dahil etmekte yarar vardır. Üretimleri diğer malawi türleri ile benzeşmektedir. Dişiler 30-80 arasında yumurta yaparlar. Döllenen yumurtalar 12-18 gün ağzında kuluçkada kalır. Yumurtadan çıkan yavrular bir iki gün kadar annelerinin ağzında canlı olarak kalır. Bu süre sonunda artık serbest yüzmeye başlarlar. Büyüme dönemlerinde yavrulara artemia salina lavrası yavruların gelişimi açısından faydalı olucaktır.

Ülkemizde sarı imparator ile beraber mavi ve kırmızı imparator da çok sevilerek beslenmektedir.

 

ACEi CiCHLiD - PSEUDOTROPHEUS ACEİ ( ICE-MAN )
 

ACEi CiCHLiD


Latince Adı: Pseudotropheus Acei (Yellow tail-sarı kuyruk)
Habitatı ve Anavatanı: Malawi Gölü'nün kumluk bölgeleri.
Beslenme Biçimi: Otçuldur, çoğunlukla yosunlarla beslenir.
Davranış Biçimi: Orta derecede agresiftir
Kendi Türlerine Davranışı: Orta derecede agresiftir.

Yüzme Seviyesi: Birçok mbunanın aksine akvaryumun üst bölümünü tercih eder. Çok çekici ve güzel renklere sahip bu tür, aynı zamanda akvaryum ortamında kolay üretilebilmesi gibi özellikleri sebebi ile popüler olmuştur.

Cinsiyet Ayrımı: Erkeklerin renkleri daha koyu ve canlı, vücut yapıları biraz daha büyük ve yassı ayrıca da anal yüzgeçlerindeki yumurta benekleri fazladır. Dişiler ise daha küçük yapılı ve biraz daha açık tonlarda olabilmektedir. Yumurta benekleri ise daha azdır.

Üreme: Dişiler yumurtaları 20 ila 28 gün ağızda kuluçka yapar. Bir seferde 20 ile 80 yavru verebilir.8-9 ayda cinsel olgunluğa gelirler.(Erkekler yaklaşık 9cm. dişiler ise 7,5-8cm.) Dişiler yumurtlama arifesinde besiye alınmalı ve dinlendirilmelidir.

Sıcaklık: 25-28oC
En Fazla Büyüdüğü Boy: 13 cm
En Az Akvaryum Hacmi: 120 Lt
Su Sertliği: Çok Sert

Acei cichlid ülkemizde çok tanınan ve sevilerek beslenen türler arasındadır. Malawi gölünün 10 - 15 metre derinlikteki bölgelerindeki kayalık ve kumluk ortamlarında yaşarlar. Erkekleri 12 cm boya kadar ulaşabilirler. Dişiler biraz daha küçük kalırlar. Acei'nin en büyüleyici yanı gövdesini kaplıyan mor-mavi renklerdir. Sırt ve kuyruk yüzgeçlerindeki sarı lekeler ise ayrı bir güzellik katmaktadır. pH düzeyi 7 - 8.5 arasında olan sertlikteki suları severler. Yaşamaları ve gelişmeleri için gerekli sıcaklık şartları 22 - 27Cº arasındadır.

Yumurtlama dönemlerinde 26°C ideal bir sıcaklık kabul edilebilir. Karma akvaryumlar için çok tercih edilen bir malawi türü değildir. İrileştikleri zaman ve özelliklede üreme dönemlerinde, saldırgan ve kavgacı bir tutum sergilerler. Üretimleri zor değildir. Döllenen yumurtalar 7 - 10 gün ağızda kuluçkada kalır. Daha sonra yavrular yumurtadan çıkar ve serbest yüzmeye başlarlar. İlk günlerde Artemi Salina lavrası yavrular için yararlı olur. Yavrular 10-15 günlük iken annelerinden ayrılmalarında fayda vardır. Yeniden eşleşen çiftler yavruları yiyebilirler.

Genel Yorum: 1 erkek ve 5 dişi şeklinde bakılması uygun olacaktır. Aktif balıklardır. Utanıp, sıkılıp saklanmazlar. Yeterli tank alanı oluşturulduğunda çok sakim mizaçlı balıklardır. Çok meraklı olduklarından küçük vatozların gözlerine zarar verdikleri gözlenmiştir. Vatozla beslenecekse, vatozların balıktan büyük seçilmesinde fayda vardır.

JOHANNi CiCHLiD (JOHANNİ)
 

erkek

JOHANNi CiCHLiDdişi

JOHANNi CiCHLiDJohanni cichlid ülkemizde tanınan bir türdür. Afrikada Malawi Gölünde yaşayan türlerdendir. Bu gölde 5-10 metre derinliklerde yaşamını sürdürmektedir. Erkek Johanni cichlidler 13 - 15 cm boyuna gelirken, dişiler daha küçüktür. Karma cichlid akvaryumlarında beslenebilmekle beraber, sadece kendi cinsleri ile beslenmesi üretim açısından daha olumlu sonuçlar doğurur.

Auratus 'u anımsatan özellikleriyle malawi cichlidlerinin en gösterişlilerindendir. Dişiler ve yavruyken olanlar sarımsı renk taşırken, erkekler gösterişli mavi renk ağırlıklıdır. Johanni de aynı alttakımı paylaştığı Auratus gibi çok sert bir balıktır. Sarı prenses türleri gibi barışçıl cichlidlerden bilhassa uzak tutulmalıdır. Johanni akvaryumdaki diğer balıklarıda kolaylıkla sindirebilir, zira çok değişik bir kavga etme stili vardır. Vuracağı balığın etrafında daireler çizerek onu şaşırtır. Bu gösterişli balığın midas, yunus, green terror, papağan ve hatta flower horn gibi çok sert türlerle beslenmesi tavsiye edilir. Ayrıca akvaryum dekorunuda çabucak bozabilirler.

22-28c arasındaki sıcaklıkları severler. pH düzeyi 6,5-7,5 arası sertlikteki suları severler. Üretimdeki diğer malawi cichlidleri ile benzerdir. Bununla birlikte sabır ve tecrübe gerektirir. Özellikle erkekleri parlak ve mavimsi renkleriyle seyrine doyum olmayan bir görüntü sergilerler. Akvaryumda devamlı hareket halinde olan bir balıktır.

YAPRAK CiCHLiD ( DİMİDİCHROMİS COMPRESSİCEPJ )

 

YAPRAK CiCHLiDLatince Adı: Dimidiochromis compressiceps
Habitatı ve Anavatanı: Malawi gölünün sazlık bölgeleri
Beslenme Biçimi: Etçil.
Davranış Biçimi: Orta derecede agresif Kendi Türlerine
Davranışı: Orta derece agresif
Üreme: Dişiler büyük ağızları sayesinde 200-250 adet yumurtaya kadar ağzında kuluçka yapabilir.
Sıcaklık: 25 - 26 °C
En Fazla Büyüdüğü Boy: 25 cm
Su Sertliği: Sert
pH: 7.8 - 8.6

Ülkemizde yaprak cichlid olarak bilinir. Saldırgan yapılı bir cichlid türüdür. Erkekleri 25cm boya ulaşabilmektedir. Anavatanı Malawi Gölü'dür. Bu gölün 20-25 metre derinliklerindeki bölgelerde yaşarlar. Akvaryum ortamında büyük, derin ve geniş akvaryumlardan hoşlanırlar. Küçük balıkları yemeyi severler. Küçük cichlid türlerine de rahat vermezler. Vurucu özellikleri fazladır.

23-28c arasındaki sıcaklıkları severler. Olgunlaşmış olan erkeklerin vücudu mavi rengi alır. Alt ve üst yüzgeçlerinde kırmızı lekeler hakimdir. Dişileri ise metalik beyaz ve gri tonlarda kalır. Eşleşme dönemlerinde siyaha kaçan renklere bürünür.

Yaprak cichlidler yumurtalarını ağzında kuluçkaya yatıran türlerdendir. Kuluçka süresi 8-10 gün sürer. Daha sonra yumurtadan çıkan yavrularından ayrılması gerekir çünkü kendi yavrularını yiyebilir. Özellikle erkek cichlide bu konuda dikkat edilmesi gereklidir. Yumurtadan çıkan yaprak cichlid yavrularına Artemia Salina verilmesi, bu beslenmenin bir iki hafta devam ettirilmesi gelişimleri için önemlidir.

Çeviri Makale :
Dimidiochromis compressiceps (Yaprak Cichlid) ler bakmak istediğim türler listesinin uzun zaman içinde oldular. Bu balığın vahşi golden varyetesini Chizulumu Adasında, Malawi ve Cobwe, Mozambik'de inceleme şansım oldu. Golden varyetesini (erkek de dişi de goldendır) cichlid bağımlıları akvaryumlarında beslemekten zevk alır, ancak golden rengini akvaryum ortamında çok iyi belli etmez ve erkekler olgunlaştıktan bir süre sonra mavi renk alır.

Erkekler son derece güzel parlak mavi renkte olup, sırt yüzgeçlerine kırmızı renkte lekeler bulunur. Alt yüzgeçleri ise kırmızıdır. Dişiler gri renktedir. Balığın yüksekliği 7,5 cm civarındadır. Hem erkek hem de dişilerde olgunluğa erişene kadar uzun burunlarından başlayıp kuykuklarına kadar devam eden çizgiler bulunur. Bu çizgiler balıkların küçükken sazlar arasında kolayca kamufle olmalarını sağlar.

Sonuç olarak bir gün Malavi Cichlidlerini işe götürmek için hazırladım. Tankta 3 tane yaprak cichlid kaldı, bunları da eve götürmek için aldım. Önce dişileri bir tankta erkeği başka bir tankta 2 hafta karantina amaçlı tuttum. Bu karantina periyodundan sonra balıkların üçünüde 510 litrelik akvaryumuma aldım ışıkları kapalı olarak. Bu 3'lü aslında çok kavgacı değil ancak yemlenme zamanında oldukça agresifleşiyor. 1 ay kadar sonra dişiler yumurtladı. Yumurtlama gününü işretledim, bu dişilerin hangi gün daha uygun olduğunu anlamak için yardımcı olur. (21 günde) Dişiler beklemede olduğu dönemlerde erkekten hiç agresif hareketler görmedim, bir yüzgeç dahi yırtılmadı.

21.gün ilk dişiyi taşıdım ve kusturdum. Yavruları görünce şaşırdım çünkü bunlar diğer küçük boylu balıkların yavruları kadardı. 40-50 kadar yavru vardı. Öncelikle yavruları 10 litrelik bir akvaryuma aldım bu sürde artemia ile besledim. Büyüme hızları oldukça iyi olan bu yavruları yakın zamanda 95 litrelik bir tanka taşıdım.

Larry Johnson

KADANGO ( COPADİCHROMİS BORLEYİ )

 

KADANGOLatince adı: Copadichromis Borleyi(Kadango)
Yaşadığı yer: Malawi gölünün kayalık bölgeleri
Kendi türlerine davranışları : Orta derece agresif
Genel davranış: Genelde sakin
En fazla büyüdüğü boy: 15 cm
Üreme: Dişiler ortalama 50-60 yumurtayı ağızda kuluçka yaparlar.
Su sertliği: Sert
Su sıcaklığı: 26-27 derece
pH: 7,8-8,6

Copadichromis Borleyi Malawi gölünde yaşayan bir türdür,kadango ismi ile de bilinmektedir.
Copadichromis Borleyi hızlı balıklardır,erkekleri kırmızı ve lacivert renkli olurlar dişiler gri renkte olurlar.Borleyi erkek ve dişilerinin güzel görünüme sahip olması onları sürekli aranan bir tür haline geitirir.Erkek borleyi'ler olgunlaştıkları zaman baş kısımları parlak bi mavi görünümü alır,gövdeleri ise turuncu ile kırmızı arasında bir renge sahiptir.Üst yüzgeçlerinin üst kısımları beyazdır.Dişilerin renkleri ise,gövdeleri gridir,yüzgeçler ve kuyrukları turuncu renktedir.Bakımları diğer malawi türlerine göre özen gösterilmesi gereken balıklardır.

Akvaryum koşullarına ve yemlememize bağlı olarak 15 cm'e kadar ulaşırlar,20 cm'e ulaştıkları da görülmüştür.Suda oluşan nitrit-nitrat gibi oluşumlardan çok çabuk etkilenen ve kolayca hasta olabillen balıkardır.
Copadichromis Borleyi'ler normalde barışçıldırlar,fakat Pseudotropheus gibi agresif ve sert türlerle bakıldıkları zaman kavgalar kaçınılmaz olur.Karma akvaryumlarda bakılmaması gereken bir türdür.Borleyi'ler Protemalas ve Aulonocara türleri ile kolaylık ile eş tutabilirler.Melez yavru alımını engellemek için,tek tür olarak beslenmesi iyi olacaktır,yada melezlenmeye sebep olmayacak türlerle bakılabilir.

Copadichromis Borleyi'lerin bulundukları akvaryumların ışığının fazla parlak olmaması balıklarınız açısından iyi olacaktır,aşırı parlak ışığa karşı çok duyarlıdırlar,ve ani hareketlere karşı korkakça tepki veren bir türdür.
Copadichromis Borleyi'lerin üreme şekilleri,dişiler ağızda kuluçka yaparlar,ve yumurtalar diğer malawi türlerinin yumurtalarına kıyasla daha büyüktürler.Dişi 50 den fazla yumurtayı ağızda tutabilir.Ürkek olması üretiminde üretici için sorun teşkil eder.Kaliteli ve hormonlu yemler ile Borleyi yavruları daha 2-3 cm iken erkek görünümüne sahip olurlar.Hormonlu balıklar'da üst yüzgeçteki beyazlık erkenden çok bariz bir şekilde artar.

Eşleşme sırasında dişi ve erkek saldırgan ve gergin olabilir. Genelde dişi yumurtlamaya hazır olduğunda erkek balığa ılımlı davranır. Erkek ise dişinin karın bölgesine ağzıyla dokunarak dişinin yumurtlamasına yardımcı olur. Beslenmelerine ve büyüklüklerine bağlı olarak balıklar 50 - 200 arasında yumurta bırakır. Bu esnada erkek yumurtaları döller. Döllenen yumurtaları dişi ağzında kuluçkaya yatırır. Yaklaşık 7 - 10 gün arasında yavrular çıkar. Annenin etrafında yüzmeye başlarlar. Anne ve baba yavruları korumaya devam ederler. Yavruların Artemia salina ile beslenmesinde büyük yarar vardır. 1-2 haftalık yavrulara ezilmiş granül yem tanecikleri verilebilir.

Mavi Zebra - Pseudotropheus zebra (Boulenger, Niyaza zebrası)
 

 

MAVi ZEBRANyasa Gölü'nde yaşayan bu tür diğer Pseudotropheus türlerine benzer. Ağızları kalın dudaklıdır. Kuyruk sapının boyu eninden daha azdır. Sırt ve anal yüzgeçlerin yumuşak ışınlı kısımları da sivri uçludur. Boyları genellikle15 cm. kadardır. Dişiler biraz daha küçüktür.

Çok değişken bir rengi vardır. yan tarafı düz gök mavisi rengindedir(mavi levrek). Sırtta, sırt yüzgeci ile vücudun birleştiği yerde beyaz bir kenar çizgisi vardır ve alt çene beyazdır. Ya da mavi ton üzerinde mavi-siyah 7-8 enine bant vardır(zebra görünümlü). Mavi-siyah renk bu tipte karın ve göğüs yüzgeçlerini de kapsar. Akvaryumlarda sık görülen bu iki renk tipinden başkaları da vardır. eşey ayrımı henüz bilinmemektedir. Yalnız dişileri daha güzel renklidirler.

Yaprak ve bitki saplarına yumurtlayan bu türün de bakım ve üretimleri diğerleri gibidir.


 

LABiDOCHROMiS PERLMUTT

 

LABiDOCHROMiS PERLMUTTİsmi : Labidochromis sp. perlmutt
Yaşadığı Yer : Afrika
Boyu : 12 cm
Sıcaklık : 26-29°C
pH : 7.8 - 8.6
Tank Hacmi : 150 lt.<
Tank Tipi : Bol kayalıklı tanklardan hoşlanırlar.
Daranış Biçimi : Kendi türlerine karşı daha sakindir.

Malawi gölü kökenli bir cichlid türüdür. Boyları 7cm ye ulaşabilir. Sevdikleri pH derecesi 7.5-8.1 arasıdır. 26-29°C deki sıcaklıklarda gelişme gösterirler. Bu cichlidlerin benzer türleri Red Top, Mbabba, Afra, Hangi ve Yellow'dur. Bunlardan yellow ülkemizde "Sarı Prenses" olarak bilinir. Sevilerek beslenen bir türdür. Üremeleri diğer malawi türleri ile benzerlik göstermektedir.

Sistematik: Labidochromis cinsi 1935 yılında balıkbilimci Trevavas tarafından tanımlanmıştır.Lewis tarafından 1982 yılında tanımlama gözden geçirilmiştir.Sırtta , karında ve anal yüzgeçteki siyah benekler 2'sinde de bulunduğu için , Konings 1995 yılında bu türün L. caeruleus'un coğrafik bir varyantı olabilme ihtimaliyetini göz önüne getirmiştir.

Doğal Yaşam Alanı:
Malawi gölünün Tanzanya sahillerinde , Higga'da , Mbamba Adası Körfezi yakınlarında ve Mara kayalıklarında belirlenmiştir.İlk defa hobiciler için 1996'da elde edilmiştir.

Genel Bilgiler:Labidochromis sp. perlmutt'lar Cichlid akvaryumları için idealdir.Çoğu yetişkin nadiren agresiftir ve çift erkeklerle dişiler yeterli boyuttaki akvaryumda yetiştirilebilir.Dişiler yaklaşık olarak erkeklerin 1/3'ü kadar küçüktür ve erkeklere göre daha soluk renkli olurlar.Baskın erkekler eğer yer darsa diğer erkekleri öldürebilir.Dişiler yavrular ağzından boşalana dek haftalarca yemek yemeyebilir.Yetişkin bir dişi 10-40 tane yavru yapabilir.Malavi Haplochromine'lerle ve Viktorya Haplochromine'leriyle rahatça beraber yaşayabilirler.

SCİAENOCHROMİS FRYERİ (AHLi)

 

AHLiSinonim ismi: Haplochromis serranoides, H. electricblue, H. jaksoni, H. fryeri

Yaşadığı yer: Malawi Gölü'nün hemen her yerine dağılmışlardır. Son yapılan çalışmalarda 5 tür dahatespit edilmiştir.

Boyu: S. sp. sand türünün erkekleri 20 cm. kadar, S. ahli 16 cm. dişileri ise 12 cm.'dir.

Habitatı: Genel olarak bütün Haplochromisler açık alanlarda yaşamalarına rağmen Sciaenochromis
türleri ile mağaralarda veya kara yarıklarının içlerinde yaşarlar.

Beslenmeleri: Küçük balıklar ve omurgasızlar ile beslenirler. Arada sırada akvaryumlara balık ve
karides eti atılırsa, kondüsyon kazandırılmış olur.

Üremeleri: Erkekler kayaların altındaki kumları eşeleyerek yumurtlama siteleri meydana getirirler. Dişiler 20 gün kadar kuluçkada kalırlar. Yavrular dışarı çıktıktan sonra dişi balık bir daha yavrularla ilgilenmez. Bulundukları akvaryumlar 250 litrenin altında olmamalıdır.

Su özellikleri: pH 7.5-8.5, orta ve sert sularda, 25-28°C'de yaşarlar. Suya asidik özellik
kazandırdığından dolayı bitki kökleri konulmamalıdır.

Cinsiyet ayırımı: Dişiler çok hafif gri renkli, erkekler ise göz alıcı mavi renktedirler.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=